Rugpijn: Vitamine D en calcium tegen Bechterew

Rugpijn is ongetwijfeld een van de meest voorkomende chronische pijnen. Wie is nog nooit met rugpijn geconfronteerd? De oorzaken van (chronische) rugpijn zijn talrijk, hetgeen de diagnose ervan extra bemoeilijkt. Rugpijn wordt dan ook nog té veel onderschat, en dikwijls niet ernstig genomen. Eén van de vele oorzaken van rugpijn is Bechterew, een aandoeningen waarvan de diagnose erg lang kan aanslepen. Wat zijn de oorzaken en symptomen van deze chronsiche aandoening van de wervelkolom? Kun je deze pijnlijke aandoening voorkomen en zoniet hoe is ze dan te behandelen?

Bij lage rugpijn wordt uiteraard niet onmiddellijk
aan Becherew gedacht. Die diagnose laat
dikwijls vijf jaar op zich wachten
Ruim tachtig procent van onze landgenoten krijgt vroeg of laat af te rekenen met rugproblemen en rugpijn. Jong en oud, man of vrouw, niemand blijft ervan gespaard. In vele gevallen verdwijnt rugpijn spontaan, na gemiddeld zes tot twaalf weken. Rugpijn is dan ook verantwoordelijk voor een hoog ziekteverzuim. De natuur herstelt in heel wat gevallen zichzelf. Dat is onder meer het geval met discusuitpuilingen, geprikkelde zenuwbanen en verkrampte spieren. Een van de belangrijkste oorzaken van (chronsiche) rugpijn is een gebrek aan conditie. Uit onderzoeken bleek bij lage rugpijn de rugspieren onderontwikkeld zijn als gevolg van een gebrek aan beweging.In deze gevallen is het aan te raden je lage rugspieren en je algemene conditie aan te pakken alvorens een behandeling voor je rugproblemen op te starten.

Chronische ontstekingsziekte

Anders is het gesteld met aandoeningen aan je wervelkolom. Dat is onder meer het geval bij Bechterew, dat helse pijnen en allerlei vergroeiïngen veroorzaakt. Het betreft hier een chronische gewrichtsontsteking, waardoor de tussenwervelschijven verkalken en verstijven. Deze aandoening komt opvallend meer voor bij mannen, en het zijn vooral mannen tussen de twintig en dertig jaar die door deze ziekte getroffen worden.

Pijn in rug en bekken

De oorzaken van Bechterew zijn zo uiteenlopend, dat het stellen van een sluitende diagnose bijzonder moeilijk en tijdrovend is. Gevallen waarbij deze diagnose vijf jaar op zich liet wachten, zijn lang geen uitzondering.
In de eerste fase van de ziekte klaagt de patënt van lage
rugpijn en van pijn in zijn/haar bekken

In een eerste fase klaagt de patiënt van (lage) rugpijn en van pijn in zijn bekken. In een later stadium heeft hij meer en meer problemen met bewegen en de pijn in zijn spieren gaat van kwaad naar erger. Er kunnen ook ontstekingen  optreden in de de gewrichten van armen en benen. Sommige patiënten krijgen oogontstekingen en uiteindelijk worden zelfs hun ribben aangetast, waardoor ze ook meer en meer gaan sukkelen met hun ademhaling. Andere symptomen van Bechterew zijn vermoeidheid, nachtelijk zweten,  ernstige gewichtsafname en koorts.

Verstijving van de rug

Het gevolg van deze ontstekingsziekte is het verbenen of verkalken van de ruimten tussen de wervel die zich uiteindelijk met elkaar verbinden waardoor de rug verstijft. Het gevolg hiervan is de typisch gebogen houding van patïenten die lijden aan Bechterew.

Erfelijkheid speelt een rol

De gebogen, kromme rug is typisch
voor Becherew-patiënten
Over de oorzaak van deze aandoening tast de wetenschap nog steeds in het duister.  Men gaat er wél van uit dat erfelijkheid een belangrijke rol speelt. Mensen met een erfelijke factor  Leucocyte Antigen (HLA B27 lopen een groter risico op het ontwikkelen van Becheterew. Bij meer dan 90% van alle Bechterew patiënten wordt deze factor HLA aangetroffen. Velen krijgen ook af te rekenen met de ziekte van Crohn, een chronische darmaandoening die door een nog onbekende bacterie wordt veroorzaakt.

Symptomen verzachten

Tegen Beechterew werd nog geen doeltreffend geneesmiddel ontwikkeld. Er werden wel allerlei therapieën ontwikkeld om de symptomen van de ziekte te verzachten:
  • Bewegen: is de eerste vereiste om de symptomen van Becheterw te verzachten. Patiënten moeten een intens programma volgen met rug- en nekoefeningen om de beweeglijkheid van hun gewrichten zoveel mogelijk in stand te houden. Zwemmen, wandelen en yoga worden daarbij aangeraden. Door te sporten en zoveel mogelijk te bewegen kan men het verloop van de ziekte vertragen.
Voldoende blijven bewegen is de enige remedie
om de symptomen van Becherew zoveel
mogelijk te verzachten
  • Vitaminen: vitamine D en ook calcium kunnen de symptomen van Bechterew gunstig beïnvloeden.
  • Vitamine D: tref je vooral aan in allerlei zuivelproducten en in zeevruchten. De zon is echter de belangrijkste leverancier van deze vitamine.
  • Calcium: vind je vooral in zuivelproducten , in groenten als broccoli, groene koolsoorten, spinazie en in waterkers. In sinaasappelen, abrikozen, appelen, pruimen, kiwi's en in amandelen.
  • Geneesmiddelen: worden gecombineerd met dit bewegingsprogramma. Meestal worden ontstekingsremmers en pijnstillers voorgeschreven.
  • Elektrotherapie: wordt meer en meer toegepast om de pijn te verzachten.Reacties