Vrouw: pijn in je onderbuik, wat nu

Pijn in je onderbuik of in je bekken. De meerderheid van de vrouwen kan er zéker over meepraten. Do oorzaken van pijn in je onderbuik zijn uiteenlopend gaande van erg onschuldig en zelfs de aankondiging van een blijde gebeurtenis tot levensbedreigende aandoeningen. Hoe herken je de verschillende oorzaken van pijn in je onderbuik en  zijn gevolgen?


Acute buikpijn... de meeste vrouwen kunnen
er zéker over meepraten
Pijn in de onderbuik of in het bekken komt dus erg vaak voor. Buikpijnen kan zowel acuut als chronisch zijn. Het herkennen van deze buikpijnen en zijn gevolgen is belangrijk, raadpleeg in alle gevallen zéker je huisarts. Gelukkig hebben buikpijnen soms een onschuldige oorzaak gaande van constipatie en een geïrriteerde darm over pijnlijke maandstonden tot het volledig in de knoop liggen van je buik.


Pijnlijke maandstonden: niet normaal

Maandelijks worden vele vrouwen geplaagd door pijnlijke maandstonden. Ook al lijkt dit eerder onschuldig, toch zijn pijnlijke maandstonden niet normaal, en is een bezoek aan je huisarts zeker aan te raden. Pijnlijke maandstonden kunnen symptoom zijn van veel ernstigere aandoeningen als endometriose. Tijdens elke cyclus maakt je baarmoeder nieuw slijmvlies aan. Bij een bevruchting nestelt zich een eitje in dit slijmvlies. Wordt er geen zwangerschap vastgesteld, dan zorgen je maandstonden er voor dat het ingenestelde maar eitje wordt uitgestoten. In sommige gevallen ontwikkelt dit slijmvlies zich echter buiten de baarmoeder. Dit slijmvlies ontwikkelt zich zowel naar boven als beneden, dit laatste met erg pijnlijke  lichamelijke betrekkingen tot gevolg. Ontwikkelt dit slijmvlies zich naar boven, dan zijn de gevolgen zo mogelijk nog erger. Daardoor kunnen zowel je eierstokken als je volledige buikholte aangetast worden. Wordt niet tijdig ingegrepen dan zal bij iedere menstruatie een bloeding in je bekken ontstaan, met hevige pijn in je onderbuik. Het is belangrijk dat hier zo vlug mogelijk een sluitende diagnose. Wordt endometriose niet vlug behandeld, kan dit onvruchtbaarheid veroorzaken.

Pijn en koorts: infectie genitiale wegen


Gaat je buikpijn gepaard met koorts, neem dan deze symptomen steeds ernstig. Pijn in je onderbuik en koors kunnen op verschillende oorzaken wijzen. Salpingitis mag dan nooit uitgesloten worden, en dat is levensbedreigend. Het betreft een infectie van je genetiale wegen en die kan via je eileiders verder je lichaam dringe. Hierbij wordt pus gevormd dat in je bekken kan stromen. Wordt niet vlug ingegrepen dan kan salpingitis uiteindelijk onvruchtbaarheid of buikvliesontsteking veroorzaken met vergroeiingen en chronische pijnen tot gevolg.

Blijde gebeurtenis

Acute pijn in de onderbuik is gelukkig niet altijd de voorbode van slecht nieuws. Het kan ook de aankondiging zijn van een blijde gebeurtenis, een zwangerschap. Die zich manifesteert bij het uitblijven van je menstruatie.
Buikpijn moet niet altijd slecht nieuws
zijn. Het is in vele gevallen de voorbode
van een blijde gebeurtenis

Heb je te kampen met ecute buikpijn en blijven je maandstonden achterwege, dan is een zwangerschap nooit uitgesloten. Een minder aangename oorzaak is een buitenbaarmoederlijke zwangerschap en zéker een miskraam zijn. Hopelijk gaat het niet om een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Bij een buitenbaarmoedelijke zwangerschap is het bevruchte eitje niet tot in je baarmoeder gezakt en nestelde het zich in je eileiders. Dat kan ernstige bloedingen veroorzaken.

Van appendicitis tot niersteen

Andere oorzaken van pijn in je onderbuik zijn een appendicitis, een cyszte op je eierstok(ken), nierstenen wanneer steen zich een weg langs je urinewegen zoekt. Neem dus alle acute pijnen in je onderbuik ernstig genoeg moeten om de huisarts te raadplegen.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voeding: dit mag je eten bij een maagontsteking

Aangepaste voeding verzacht symptomen gordelroos

Acute alvleesklierontsteking kan dodelijk zijn