Vitamine D tegen Multiple sclerose MS

Heel wat landgenoten lijden aan Multiple Sclerose (MS), een chronische aandoening die je zenuwstelsel aantast en waar tot hiertoe nog geen afdoend geneesmiddel werd voor gevonden. Je centraal zenuwstelsel bestaat naast je hersenen en de kleine hersenen, uit de hersenstam en het ruggenmerg. Wetenschappers zijn nochtans bijzonder hoopvol gestemd . De laatste jaren ontwikkelden ze tal van nieuwe therapiën om de levenskwaliteit van MS- patiënten te verbeteren. Ze geraken er meer en meer van overtuigd dat vooral vitamine D een positieve invloed zal hebben op deze ziekten.

MS komt in de meest zoveel varianten voor, dat
dat iedere MS- patiënt uniek is. Verlammingen
en gevoelsstoornissen zijn het gevolg
Multiple sclerose is een chronische ontstekingsziekte met een meestal langzame, maar bij sommige patiënten versnelde aftakeling van hun centraal zenuwstelsel. Zowel hun hersenen als hun ruggenmerg zijn niet meer in staat bepaalde signalen te verwerken. MS is bijzonder gecompliceerd. Het  komt in de meest uiteenlopende varianten voor, waardoor iedere elke patiënt uniek is. De symptomen van MS zijn niet altijd zichbaar, en dat maakt een sluitende diagnose bijzonder moeilijk. Dat zorgt in vele gevallen voor heel wat onbegrip, zelfs in de naast omgeving van MS- patiënten.

Extra vitamine D voor meer levenskwaliteit


Vele wetenschappelijke studies tonen aan dat vitamine D de levenskwaliteit van MS- patiënten sterk zal verbeteren. Zonlicht vormt de belangrijkste bron van vitamine D. Australische onderzoekers ontdekten recent dat MS patiënten die langer aan de zon werden blootgesteld, een mildere evolutie van hun ziekte mee maakten. Diegenen die extra vitamine D via hun voeding binnen kregen, hadden de ziekte eveneens beter onder controle.
Vette vissoorten als paling, zalm en makreel zijn
bijzonder rijk aan vitamine D
Van vitamine D is geweten dat het zelfs de kans op kanker verkleint. Nu al wordt vitamine D toegevoegd aan margarines en aan allerlei bak- en braadproducten. Deze vitamine is ook in belangrijke concentraties terug te vinden in vette vissoorten als paling, zalm, sardines, makreel en in haring.

Verlammingen en gevoelsstoornissen

Vele MS- patiënten vertonen verlammingen en hebben te kampen met gevoelsstoornissen. De ziekte kent een sterk wisselend verloop. Na een periode van verslechtering, maken de patiënten ook betere perioden mee. In het begin van de ziekte kunnen de symptomen zelfs een tijdje volledig verdwijnen, om daarna weer in alle hevigheid los te barsten. MS manifesteert zich meestal in de leeftijd tussen twintig en veertig jaar en komt iets meer voor bij vrouwen. Vooral in noordelijke landen komt deze ziekte relatief veel voor. Ons land telt zo'n twintigduizend MS- patiënten met een jaarlijkse toename van zo'n vijfhonderd, terwijl in meer zuidelijke landen van MS weinig of geen sprake is.


Afhankelijk van je zenuwstelsel

De symptomen van MS zijn afhankelijk van de plaats van de afwijkingen in het centrale zenuwstelsel. De allereerste symptomen verdwijnen meestal na enige tijd. Het gaat dan vooral om gezichtstsoornissen aan één oog. Andere symptomen zijn dubbel zicht, gevoelsstoornissen, een sterke vermindering van het krachtenpotentieel in zowel armen als benen en duizeligheid. Deze bijkomende symtomenen doen zich vooral voor in de beginfase van de ziekte. De plaats van de afwijkingen in het centraal zenuwstelsel  kunnen bijkomende symptomen veroorzaken als vermoeidheid, allerlei coördinatie- en spraakstoornissen en geestelijke veranderingen.


De huidige behandeling van MS besaat hoofdzakelijk
uit onderhuidse inspuitingen of in de spieren
van de MS- patiënten 
Vele 'behandelingen'

Tot hiertoe hanteert men de meest uiteenlopende behandelingen voor het verzachten van de symptomen en het bestrijden van MS. Meestal worden dagelijkse of wekelijkse inspuitingen gegeven in de spieren of onderhuids. De resultaten hiervan zijn erg beperkt. Daarmee wordt geprobeerd de ontstekingen in ruggenmerg en hersenen in te dijken. Patiënten die met deze therapieën niet geholpen worden, krijgen het geneesmiddek Tysabri toegedient. Dit geneesmiddel blokkeert de doorgang van bepaalde afweercellen vanuit de bloedbaan naar de hersenen en het ruggenmerg. Het zijn deze cellen die aan de basis liggen van bepaalde vormen van MS.

Nieuwe geneesmiddelen

Er is dus weer hoop voor de vele MS- patienten. Naast het toedienen van vitamine D, zitten bijkomende geneesmiddelen in de pijplijn die nu verder zullen ontwikkeld worden. Het eerste is BG 12, een pil die reeds succesvol wordt ingezet tegen psoriasis. Gilenya is een tweede geneesmiddel waarvan de wetenschap veel verwacht. Deze pil richt zich niet op het afremmen van de ontstekingen. Het zal ervoor zorgen dat sommige afweercellen worden opgesloten in de lymfeknopen, met een remmende werking op MS als positief resultaat.


Reacties

Populaire posts van deze blog

Voeding: dit mag je eten bij een maagontsteking

Acute alvleesklierontsteking kan dodelijk zijn

Aangepaste voeding verzacht symptomen gordelroos