Hoe ontstaat een klaplong en wat doe je er aan

Meestal hoor je van een klaplong na een of ander (sport)ongeval, maar dit is lang niet de enige oorzaak. Er liggen inderdaad vele oorzaken aan de basis van zo'n klaplong, die zelfs spontaan kan ontstaan. Je hoort dus wel regelmatig spreken over een klaplong, maar wat is het eigenlijk. Wanneer en hoe ontstaat een klaplong? Wat zijn de gevolgen ervan en hoe behandelen we een klaplong? Kun je er zelf iets aan doen om het risico op een klaplong te beperken?

Een klaplong ontstaat meestal na een sportongeval, maar
dat is lang niet altijd het geval 
Een klaplong of een pneumathorax zoals dit in medische termen wordt genoemd, onstaat wanneer er in je borstholte net naast je longen, lucht aanwezig is. Het is deze lucht die op je organen drukt en dus ook op je long(en). Als gevolg van deze extra druk neemt de volume van de getroffen long sterk af. In sommige gevallen is deze long nauwelijks groter dan een gebalde vuist.


In normale omstandigheden is je pleuraholte een gesloten en luchtledige ruimte. Zo is er constant contact is tussen je long- en borstvlies. In deze holte kan alleen dan lucht als er ergens een opening is ontstaan. Zo'n opening in je pleuraholte kan zowel binnenin als langs buiten ontstaan. Is de opening in je pleuraholte buiten je lichaam ontstaan, dan komt er dus lucht van buitenaf in je longholte terecht. Ontstaat de opening van binnen, dan kan er lucht van je luchtwegen naar de pleuraholte stromen. Bij beide oorzaken zijn de gevolgen identiek. Het ganse systeem van ademen, waarbij je longweefsel door negatieve of onderdruk in je pleuraholte tegen je borstwand wordt gedrukt, wordt onderbroken. De normaal volledig luchtledige pleuraholte wordt bij een klaplong volledig gevuld met lucht. Deze gang van zaken doet je long uiteindelijk dicht klappen. Naast lucht, kan ook vocht en zelfs bloed je pleuraholte vullen.


Verminderde zuurstoftoevoer

Je mag de gevolgen van een klaplong zeker niet onderschatten. De zuurstof kan niet meer op een normale manier opgenomen worden in je bloed. In je borstweefsel ontstond immers een gaatje, waardoor lucht in je pleuraholte kan stromen. Deze pleuraholte bevindt zich tussen je borstvlies en middenborstvlies. De verminderde zuurstoftoevoer naar je vitale organen is dikwijls oorzaak van een levensbedreigende situatie, die nog zal verergeren naarmate je zal inademen.


Hoe herken je een klaplong

Omdat een vlugge en sluitende diagnose belangrijk is, moet je de symptomen van een klaplong kunnen herkennen. Bij een ernstige klaplong wordt je getroffen door een plotse en bijzonder hevige pijn in je borststreek. In eerste instantie denken velen dan ook aan een mogelijk hartinfarct.
De symptomen van een
klaplong doet in eetste
instantie aan een hart-
infarct denken
Een versnelde ademhaling, kortademigheid, duizeligheid, algemene verzwakking, bleekheid en een veel te vlugge hartslag zijn andere symptomen van een klaplong. Een lichte klaplong manifesteert zich door een plotse hoest en hoge koorts.


Spontane klaplong

oorzaak van een klaplong bestaat niet. Er zijn er verschillende. Een klaplong kan spontaan ontstaan en heeft meestal geen aanwijsbare reden. Een spontane klaplong komt vooral voor bij jonge, eerder magere en vooral grote mannen. Daarnaast kunnen ook bepaalde lichamelijke afwijkingen of een ziekte aan je bindweefsels een klaplong veroorzaken.


Traumatische klaplong


Een andere mogelijkheid is een traumatische klaplong, het gevolg van een lichamelijk trauma of van een of andere operatieve ingreep. De belangrijkste oorzaak van een traumatische klaplong zijn groken ribben die met hun puntige breukvlakken zowel je long- als je borstvlies kunnen doorboren. Werd je al eens slachtoffer van een klaplong, dan is de kans zeer groot dat je daar later nog mee zult geconfronteerd worden. Roken en beschadigde longblaasjes (rokerslong), chronische ontsteking van je luchtwegen zoals bronchitis en het veelvuldig gebruik van sommige geneesmiddelen vergroten je risico op het krijgen van een klaplong.


Behandeling en genezingsproces


Met het inbrengen van een thoraxdrain zal men de extra spanning in  je pneumathorax zoveel mogelijk proberen te verlagen. Is het niet je eerste klaplong, dan zal men de ineengeklapte long plakken.


Het plakken van de geklapte long is een van de
mogelijkheden om in de toekomst een
nieuwe klaplong te voorkomen
Je geklapte long wordt geplakt door tussen je longvlies aan de buitenzijde van je long en de binnenkant van je borstholte een chemische en prikkelende stof als talkpoeder, glucose, olijfolie, ontstekingsremmers of zelfs bloed aan te brengen. Daardoor ontstaat een steriele ontstekingsreactie. Het genezingsproces van een klaplong is een erg pijnlijke zaak. Je long vergroeit aan je borstwand,  zodat deze niet meer kan ineenklappen.
Soms is een operatief ingrijpen onafwendbaar. Daarbij worden overtollige luchtbellen weggesneden, en wordt je borstvlies van je thoraxwand gestript

Littekens en longontsteking

In een aantal gevallen blijft zo'n klaplong niet zonder gevolgen. Blijvende littekens op je longweefsel , longabcessen of een longontsteking zijn de belangrijkste complicaties die aan een klaplong zijn verbonden. Een klaplong als gevolg van ribbreuken kan bloedingen in  je borstholte veroorzaken. Daar de druk van de getroffen long, kan een klaplong zelfs verantwoordelijk zijn voor ernstig hartfalen.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voeding: dit mag je eten bij een maagontsteking

Vitamine B 17 in staat kanker cellen te doden

Acute alvleesklierontsteking kan dodelijk zijn