Eutonie pedagogie helpt tegen rugpijn

Rugpijn is in ons land ongetwijfeld één van de meest onderschatte en meest voorkomende chronische aandoeningen. Om er zo vlug mogelijk van verlost te geraken, slikken we massaal pijnstillers. Dat maakt je enige tijd pijnvrij, maar doet niks aan de oorzaak van je (lage) rugpijn. Daar je weer bewust te leren luisteren naar je lichaam, probeert eutonie hier wat aan te doen door de oorzaak van de problemen aan te pakken. 

Rugpijn is één van de meest
voorkomende chronische
aandoeningen in ons land
Volgens de beoefenaars van eutonie is dit geen therapie, maar pedagogie. We moeten in de eerste plaats weer leren luisteren naar de signalen die je lichaam uitzendt. Zo brengt Eutonie je lichaam weer in balans. Hoe verloopt zo'n sdessie eutonie, en welf effect op onze gezondheid mogen we ervan verwachten?

Veel heb je niet nodig om je je nek, je schouders of je rug te blokkeren. Toch kan het volgens de eutoniepedagoog ook anders.  In de eerste plaats door regelmatig te luisteren naar de signalen die je lichaam uitzendt. Maar ook door rekening te houden met de juiste spanningsbalans.


Ervaringsgerechte lichaamspedagogie


Het betreft een ervaringsgerichte lichaamspedagogie die steeds vertrekt van het inzicht dat je lichaam én geest over een natuurlijke spankracht beschikken. In normale omstandigheden reageert je lichaam op allerlei veranderingen en spanningen die zich in je lichaam voltrekken. Spijtig genoeg is dat niet altijd het geval. Eutonie leert je omgaan  met allerlei spanningen, om zo je gezondheid en levenskracht te verhogen.

Leer bewust worden van je lichaam

Om je weer bewust te laten worden van je lichaam en je grenzen opnieuw te leren ontdekken, gebruikt de eutoniepedagoog tal van didactisch materiaal zoals bamboestokjes, borsteltjes, ballen, kastanjezakjes, kussens, papier en balkjes. Niets is te gek of hij kan het in zijn/haar sessies gebruiken. In vele gevallen groeit eutonie uit tot een nieuwe manier van leven, waarin je zich bewust bent van ieder moment.

De eutoniepedagoog leert je opnieuw te
 luisteren naar de signalen van je lichaam
Eutonie wil zich niet presenteren als één van de vele alternatieve geneeswijzen, wél als de meest elementaire vorm van lichaamswerk en aanvullend op de klassieke geneeskunde, bijvoorbeeld in nauwe samenwerking met kinesisten, psychologen, therapeuten, artsen en specialisten.
Eutonie is dan ook géén therapie maar een pedagogie, waarmee je leert juist om te gaan met je lichaam.

Hoe verloopt een sessie eutonie?

Zo een sessie of cursus eutonie verloopt in groepsverband via cursussen of workshops. Het is de bedoeling om dankzij deze lessenreeks zélf je lichaam beter te leren begrijpen. In bepaalde omstandigheden kan men bij de eutoniepedagoog ook voor individuele behandelingen terecht.
Een eerste sessie duurt gemiddeld drie uur. Reeds na de eerste sessie is het gunstige effect ervan merkbaar.
Eutonie is vergelijkbaar met yoga. Je wordt er door weer bewust van je lichaam, en er groeit weer grensbesef. Met zo'n cursus eutonie zul je onnodige spierspanningen en spieractiviteit zoveel mogelijk vermijden, waardoor chronische aandoeningen als rugpijn gunstig worden beïnvloed.

Hoe gaat men tewerk?Bij eutonie vertrekt de pedagoog steeds vanuit je natuurlijke ontwikkeling. Men werkt zowel in beperkte groepen als individueel.  Tijdens een sessie neemt hij je stapsgewijs mee in het verkennen en (her)ontdekken van je lichaam. Daarbij wordt eerst je huid aangesproken. Met eenvoudige materialen zoals bamboestokjes, balletjes, een houten blok, kastanjezakjes wordt de gevoeligheid van je huid opgewekt. Je wordt uitgenodigd en begeleid tot een waarnemend voelen. Via eenvoudige oefeningen op een wollen matje, ontdek je de grond als dragende en veilige werkelijkheid. Langzaamaan leer je in alle omstandigheden aanwezig te blijven in je lichaam.
Met eutonie leer je bewust luisteren naar de signalen
van je lichaam
Fysieke en mentale vooruitgang


Voor je aan een sessie eutonie begint, wil je uiteraard weten wat je daarvan mag verwachten, en welke effecten dit heeft op je gezondheid. Eutonie werkt op je ganse spanningsveld, zodat je zowel op het fysieke als op het mentale vlak beterschap mag verwachten.

  •  Een juiste zorg voor het eigen comfort.
  •  Loslaten van opgehoopte vermoeidheid, beklemming en pijn.
  •  Vrije ademhaling met spontaan uitrekken en geeuwen.
  •  Een groter lichaamsbesef.
  •  Een nieuwe grondhouding, geschikt voor rust en actie.
  •  Beter samenspel tussen lichaam, ziel en geest.


Bewuster leven met emer zelfvertrouwen


Dankzij eutonie ga je bewuster om met je lichaam, maar ook met anderen. Door je evenwichtig denken en voelen kun je jouw waarnemingsveld verruimen.
Eutonie verbetert je levenskwaliteit. Authenticiteit, autonomie, verantwoordelijkheid voor eigen welzijn en een realistisch gevoel van eigenwaarde ontwikkelen zich doorheen het vormingstraject.
Een gezonde nieuwsgierigheid naar je lichaam leidt tot een grotere alertheid voor inefficiënte handelingen en gedragspatronen
Zowel je dagelijkse bezigheden als je beroepsactiviteiten verlopen veel vlotter. Je gaat op een constructieve manier om met spanningen, ongemak en pijn. Je voelt en krijgt terug grond onder je voeten, letterlijk en figuurlijk.

  • Adressen van eutonie pedagogen vind je op www. eutonie.be
  • Richtprijs: een lessenreeks van twintig uur kost gemiddeld 140 euro.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voeding: dit mag je eten bij een maagontsteking

Acute alvleesklierontsteking kan dodelijk zijn

Aangepaste voeding verzacht symptomen gordelroos