Kinderen met ADHD beter leren begrijpen

Als baby was er niets mis met je kind. Een rustigere baby bestond er niet. Op tijd en stond zijn pap en een propere pamper, meer had hij niet nodig om tevreden te zijn en ongestoord te slapen. Naarmate hij ouder werd, werd het anders. Hij werd actiever, stond geen minuut stil, en eens op de lagere school werd hij opvliegend, onvoorspelbaar en uiteindelijk zelfs agressief wanneer hij zijn zin niet kreeg. Het werd zelfs zo erg dat je van dit alles de schuld kreeg omdat je hem teveen verwende.

Hoe moet je als ouders reageren wanneer
een kind met ADHD een driftbui
krijgt?
Je ging met je kind van de ene dokter naar de andere (kinder)psycholoog, waar het aan de broodnodige informatie ontbrak en enige beterschap lange tijd op zich liet wachten. Tot eindelijk de diagnose viel als een donderslag bij heldere hemel: ADHD. Hoe moet je als ouders in zo'n situatie reageren, en hoe leer je jouw kind met aandachts- en concentratiestoornissen beter  begrijpen? En wat is ADHD nu precies? Steeds meer kinderen worden er door getroffen, maar een sluitende diagnose is niet vlug te stellen.

Wanneer je de levensloop van jouw kind met ADHD nagaat, kom je pas veel later tot de vaststelling dat je het misschien niet altijd hyperactief was, maar aandachts- en/of concentratiestoornissen had hij/zij altijd. Van jongsaf aan. In veruit de meeste gevallen zijn ADHD- kinderen ook overactief én impulsief, dikwijls tot wanhoop van hun ouders en naaste omgeving. ADHD is in feite een ontwikkelingsstoornis waarbij de verschillende regelfuncties van de hersenen niet functioneren zoals het hoort. Als gevolg daarvan kampt je kind met problemen bij het plannen en organiseren van bijvoorbeeld zijn schoolse activiteiten. Ook met allerlei prikkels uit zijn onmiddellijke omgeving kan hij als kind moeilijk overweg. Meestal slaagt hij bij het minste geluid tilt, kan bij een plotse aanval zelfs de aanwezigheid van zijn lievelingsbroer of zus niet verdragen en op school wordt hij bij het minste écht onhandelbaar. Hoe reageer je als ouders van een ADHD- zoon of dochter op dit alles, en wat kun je er zélf aan doen om het leven van je kind en van de andere gezinsleden gemakkelijker te maken?


Opvoedingscurus om kind beter te begrijpen

Ouders van kinderen met ADHD wordt aangeraden een opvoedingscursus te volgen die op dit alles inspeelt. Op wat moet je als ouder(s) van een ADHD- kind letten om hem/haar beter te begrijpen en te begeleiden? Je moet je kind in de eerste plaats duidelijk maken dat zijn hyperactiviteit en zijn moeilijk gedrag niet zijn schuld is. Op die manier zal het beter meewerken aan je zoektocht om naar een geschikte oplossing. Je kind moet weten wat er met hem scheelt, daar heeft het recht op. Als het om ADHD gaat wordt over de aard en de oorzaken van deze aandoening meestal angstvallig gezwegen. Je kan de tijd en de energie om veel beter besteden aan het tot stand brengen van een ADHD- vriendelijker in de leefomstandigheden thuis.

Schoolse structuur voor meer zekerheidEen meer schoolse structuur thuis
maakt je kind zichzelfzekerder.
Deskundigen zijn het er over eens dat je ADHD- kind heel wat geholpen is met het een structuur in je gezin te realiseren die meer op die van de school lijkt. Een agenda zoals op school, die per uur aangeeft wat er van hem wordt verwacht kan jullie al een flink eind op weg helpen. 
Hoe doorzichtiger zijn leven verloopt, hoe minder concentratie van hem wordt verwacht. Zorg dagelijks voor een knuffelmoment. Praat samen met je kind openhartig over wat er de voorbije dag gebeurde en wat er allemaal mis liep. Zit de sfeer goed, dan bespreek je ook de incidenten die er eventueel waren, en tracht dan samen uit te zoeken hoe het beter had kunnen verlopen. Op die manier stimuleer je de hersenbanen van je kind die aangenamere oplossingen stimuleren om langzaam aan vlugger en vaardiger te worden.


Zorg voor een rustig hoekje

Zorg er ook voor dat je kind steeds een rustig hoekje ter beschikking heeft waar hij zich kan terugtrekken wanneer hij zich geïrriteerd voelt en zijn agressiviteit weer de kop opsteekt. Wondermiddelen bestaan ook hier niet. Het opvoeden van kinderen met ADHD is een belangrijke en dikwijls zware opdracht, waar alle gezinsleden kunnen van leren. Familie en/of goede vrienden zijn bij deze taak erg belangrijk. Zij moeten op tijd en stond voor de ouders een geschikt klankbord bieden.  

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voeding: dit mag je eten bij een maagontsteking

Acute alvleesklierontsteking kan dodelijk zijn

Aangepaste voeding verzacht symptomen gordelroos