Pas op voor blijvende gehoorschade

Oorsuizen of tinnitis lijkt dan misschien wel eerder banaal en onschuldig, maar in vele gevallen is het dat zéker niet. Oorsuizen en andere gehoorschade komen steeds meer en meer voor, vooral jongeren hebben er meer en meer last van. Lawaai van meer dan honderd decibel is niet alleen schadelijk voor je gehoor, die schade is in vele gevallen zelfs blijvend.
Loeiharde muziek in dancings kan blijvende
gehoorschade veroorzaken
Oorsuizingen zijn echter lang niet altijd het gevolg van overdreven lawaai. Ze kunnen ook het gevolg zijn van lichamelijke aandoeningen. En oorsuizen kan zelfs spontaan optreden. Welke voorzorgen kun je met de eindejaarsfeesten in zicht nemen om gehoorschade te voorkomen, en als je er toch slachtoffer van wordt, hoe kun je dan gehoorschade behandelen?

Iemand die aan oorsuizen of tinnitis leidt, hoort suisende, piepende en brommende geluiden of pieptonen in één of in beide oren. Deze geluiden varieren in sterkte, en zijn niet van een externe bron afkomstig. Die storende geluiden zijn alleen door de patiënt hoorbaar.
Het is een klacht die veel meer voorkomt dan je wel denkt. Bijna twintig procent van de bevolking heeft ermee te kampen, en het legertje slechthoorders groeit niet alleen van jaar tot jaar, het wordt ook steeds maar jonger. De impact van deze problemen gaat meestal veel verder dan je kan inbeelden. Het gaat van het gewoon waarnemen van deze storende oorsuizingen tot er écht onder lijden. Vroeger werden deze storende geluiden, die er voor de anderen niet zijn, zelfs als hallucinaties beschouwd.


Niet alleen geluidsoverlast

De oorzaak van gehooraandoeningen moet in je gehoorgang gezocht worden.  Geluidsoverlast is een van de belangrijkste oorzaken van oorsuizingen, maar lang niet de enigste.
Geluidsoverlast is een van de vele oorzaken van
gehoorstoornissen maar dus niet de enigste
Problemen met je gehoor kunnen immers ook het gevolg zijn van een letsel aan je gehoorgang en/of je inwendige oor, of aan een abnormale overdracht van boodschappen in je hersenen. Zo zouden er overactieve delen in je brein zijn, die maken dat sommige geluidsprikkels onderdrukt worden met een storend geruis als resultaat. Deze geluidsprikkels  bereiken wel je binnenoor, maar worden niet doorgegeven aan je hersenen.


Gebruik van medicatie

Je kunt ook met allerlei gehoorproblemen geconfronteerd worden als gevolg van het gebruik van bepaalde geneesmiddelen. De voornaamsten zijn plaspillen en vochtafdrijvers, bepaalde soorten antibiothica, aspirine en kinine.

Gevolg van andere aandoeningen

Gehoorproblemen zijn in sommige gevallen ook het gevolg van andere aandoeningen zoals afwijkingen van je bloedvaten, van suikerziekte, verkalking van je slagader en een te hoge bloeddruk.
Schade aan je binnenoor is in vele gevallen
oorzaak van oorsuizingen
Een slecht werkende buis van Eustachius, een middenoorontsteking, de ziekte van Ménière of een hersentumor kunnen even goed aan de basis liggen van je gehoorproblemen, net als stress, angst, depressie dat kunnen zijn.

Leeftijdsgebonden

Oorsuizingen en andere gehooraandoeningen komen niet alleen veel voor bij jongeren, maar zeker ook bij senioren en dan vooral bij zestigplussers. Bij deze laatste leeftijdscategorie gaat de aandoening gepaard met een ouderdomsgebonden achteruitgang van hun gehoor in het algemeen.

Preventief handelen

Regelmatige blootstelling aan intense geluiden kunnen blijvende gehoorschade veroorzaken. Een doeltreffend geneesmiddel bestaat voorlopig nog niet, zodat je beter preventief kan tussen komen. Vermijd daarom intense geluiden van meer dan 100 decibel. Verschillende apparaten  versterken de omgevingsgeluiden, waardoor de suizingen minder waargenomen worden en het volgen van een of andere therapie kan vele symptomen verzachten.

Akoestische therapie

De akoestische therapie moet uiteindelijk tot gewenning leiden. Samen met de cognitieve therapie zijn beiden vooral patiëntgericht, waardoor je in de eerste plaats leert omgaan met je geluidsperceptie. Je kunt ze combineren met allerlei relaxatietechnieken. Gebruik bij het beluisteren van muziek steeds oorbeschermers of oordoppen en een filtrerende koptelefoon.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voeding: dit mag je eten bij een maagontsteking

Aangepaste voeding verzacht symptomen gordelroos

Acute alvleesklierontsteking kan dodelijk zijn