Cholesterolverlagers verkleinen risico op galstenen


Ruim twintig procent van de bevolking krijgt te kampen met
galstenen. Cholesterolverlagers zouden een oplossing
bieden.
De kans is zeker niet denkbeeldig dat je vroeg of laat met galstenen krijgt af te rekenen.
Inderdaad, als volwassene heb je maar liefst twintig procent kans om ooit galstenen te ontwikkelen. De een is er al gevoeliger aan dan de andere, maar vrouwen, suikerzieken, zij die kampen met overgewicht en landgenoten in de leeftijdscategorie tussen 37 en 55 jaar lopen het grootste risico op galstenen. Voor hen is er nu bijzonder goed nieuws. Britse wetenschappers ontdekten dat cholesterolverlagers vorming van galstenen kunnen tegen gaan. Wat zijn de oorzaken van galstenen en wat kun je er aan doen om de ontwikkeling ervan te voorkomen?


De laatste jaren werdt er veel onderzoek verricht naar het ontstaan en vooral de behandeling van galstenen. Britse onderzoekers kwamen recent tot de vaststelling dat cholesterolverlagers doeltreffend zijn om de vorming van galstenen af te remmen en zelfs te voorkomen. Eerder kwam al aan het licht dat deze satines of cholesterolverlagende geneesmiddelen tot heel wat meer in staat zijn dan je cholesterolgehalte in je bloed verlagen.


Bescherming tegen slagaderverharding


Naast goede cholesterol hebben we ook een slechte variant in ons bloed. Het aantal landgenoten met een te hoog cholesterolgehalte blijft maar groeien en wordt in verband gebracht met zwaarlijvigheid en obesitas. De slechte, vettige cholesterol zet zich bij voorkeur vast op de binnenwand van je aderen, en verstoren op termijn je bloedsomloop. Een te hoog cholestrolgehalte veroorzaakt levensbedreigende hart- en vaatziekten. De jongste tijd wordt er terecht meer en meer aandacht gegeven aan een te hoog cholestrolgehalte.


Satines tegen te hoog cholesterolgehalte

Wordt een te hoog cholesterolgehalte tijdig ontdekt, dan kan je dit met aangepaste voeding op een min of meer aanvaardbare niveau brengen.
Als niks helpt zijn er nog altijd geneesmiddelen om je cholestrolgehalte onder controle te krijgen, satines in het medisch vakjargon. Deze verlagen niet alleen je cholesterolspiegel. Ze beschermen je tegelijk tegen het verharden van je slagader. Op die manier verkleint je risico op levensbedreigende hartinfarcten en  hersentromboses.


Galstenen bestaan uit cholesterol

Het was reeds eerder geweten dat galstenen voor het grootste gedeelte zijn samengesteld uit... inderdaad, slechte cholesterol. Britse onderzoekers vergeleken nu de gegevens van bijna dertigduizend patiënten die via een operatief ingrijpen van hun galstenen werden verlost, met die van honderddiuizend patiënten die geen galstenen hadden. Dit onderzoek bracht aan het licht dat het jarenlang slikken van deze cholesterolverlagers een gunstige invloed heeft op de ontwikkeling van galstenen. 


Peervormig orgaan


Je galblaas is een klein peervormig orgaan, dat zich aan de onderkant van de lever, rechts boven in de buik bevindt.

De galblaas is door een wirwar van piepkleine gangetjes verbonden met je lever en met het bovenste gedeelte van de dunne darm, het duodenum (de twaalfvingerige darm).

Vertering van vetten
Met de vertering van vetten is de galblaas een belangrijk orgaan in het spijsverteringsproces. Met dit doel transporteert het gal naar de galblaas, waar het op zijn beurt achtereenvolgens wordt ingedikt en opgeslagen. Vanaf het moment dat er vet voedsel je darm bereikt, perst de galblaas de gal via de afvoerbuis naar de dunne darm. Wanneer je galblaas  verwijderd is, wordt deze functie overgenomen door de lever en de galgangen.


Groter risico bij overgewicht en suikerziekteDoor de aanwezigheid van stenen raakt de galblaas geïnfecteerd, waardoor zijn functie wordt belemmert. De juiste oorzaken hiervan zijn tot hiertoe nog steeds onbekend. Zwaarlijvigheid en suikerziekte verhogen je risico op galstenen, dat veel meer voorkomt bij vrouwen en bij mensen in de leeftijd van 35 tot 55 jaar.Symptomen niet altijd aanwezig

De meerderheid van mensen met galstenen ondervinden daarvan niet de minste hinder. Symptomen van galstenen zijn middelijkheid en een onbehaaglijk gevoel in de onderbuik, vooral na het eten van vette voeding. Anderen kampen met opboeren en/of een branderige pijn in de maagstreek en achter het borstbeen.
Andere symptomen zijn aanvallen van scherpe pijn rechts boven in de buik, gepaard gaande met bewegingsdrang. Deze pijn ontstaat wanneer een galsteen vast komt te zitten in de galgang tussen in de galblaas. Deze bijzonder pijnlijke koliekpijnen kunnen uitstralen naar de rug.  Een galsteen kan zó vastgeklemd zitten in de afvoerbuis, dat er geen gal meer in of uit de galblaas kan. De galblaas kan dan niet meer werken en raakt ontstoken.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voeding: dit mag je eten bij een maagontsteking

Acute alvleesklierontsteking kan dodelijk zijn

Aangepaste voeding verzacht symptomen gordelroos