Posts

Posts uit november, 2011 weergeven

Exotische papaya helpt tegen baarmoederhalskanker

Afbeelding
We kiezen steeds meer voor exotische verafbestemmingen. Als gevolg van deze evolutie op de reismarkt, komt de wereldkeuken alsmaar dichterbij, en raakt hier dan ook ingeburgerd. Exotisch fruit neemt hierbij een balangrijke plaats in. Vele kleurrijke, exotische vruchten zijn hier bij ons zelfs een gans jaar verkrijgbaar. Dat is onder meer het geval met de papaya, een bijzonder kleurrijke en lekkere vrucht met vele gezonde eigenschappen.


Na tal van wetenschappelijke onderzoeken is men er nu ook bij ons van de genezende kracht van de papaya overtuigd. Papaya is niet alleen welkom in onze keuken, maar wordt nu ook meer en meer verwerkt in allerlei geneesmiddelen. Wat maakt deze exotische vrucht nu zo gezond, en bij welke aandoeningen heeft deze vrucht zijn doeltreffendheid al bewezen?


Dat deze papaya meer dan gewone geneeskundige eigenschappen bezit, wist men in de Aziatische landen al langer. Daar wordt deze vrucht al eeuwenlang ingezet tegen de meest uiteenlopende aandoeningen. Vana…

Traumaverwerking vraagt veel tijd en geduld

Afbeelding
Was je slachtoffer van een vliegtuigongeval, mishandeling of van een of andere vorm van geweld? Verloor je iemand die je erg nauw aan je hart lag, of werd je jarenlang ten onrechte van een verschrikkelijk misdrijf beschuldigd? Dergelijke ervaringen laten vooral psychologische bijzonder diepe sporen na, die je alleen dankzij deskundige hulp kunt verzachten, maar nooit kunt vergeten.

Hoe kun je dergelijke ingrijpende gebeurtenis uiteindelijk verwerken? En Verwerking is noodzakelijk om ooit uit die hinderlijke psychologische knoop te geraken. De laatste jaren zoeken steeds meer traumapatiënten een oplossing de EMDR of de Eye Movement Desensitization and Reprocessing therapie. Deze is vooral in Nederland bijzonder goed ingeburgerd, maar krijgt nu ook bij ons steeds meer vaste voet aan de grond. Wat zijn de principes van deze EMDR- therapie, en voor wie is deze het meest geschikt? 


Een pijnlijke en/of bijzonder beangstigende ervaring heeft meestal zware psychische gevolgen voor de slachtoff…

Schoonheidsproducten veroorzaken huidproblemen

Afbeelding
Heel wat schoonheidsproducten en veel gebruikte essentiële oliën veroorzaken vervelende huidproblemen als roodheid en jeuk. In meer ernstige gevallen liggen ze zelfs aan de basis van het ontstaan van exzeem. 
Vooral tal van huidverzorgingsproducten, maar ook make- up en middelen ter bescherming van je huid tegen de schadelijke invloed van de ultra- violette stralen van de zon, en haarverzorgingsproducten veroorzaken meer en meer gezondheidsklachten. De meerderheid van al deze klachten situren zich hoofdzakelijk op of rond je ogen en in nek, hals en decolté. Wat zijn de oorzaken van al deze klachten en op wat moet je zeker letten om deze te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken?

Heb jij ook te kampen met dergelijke huidproblemen? Dan kun je de oorzaken daarvan uitsluitend vaststellen aan de hand van de een allergietest. Voor het uitvoeren van zo'n  allergietest doe je bij voorkeur beroep op een dermatoloog. Ruim twintig procent van de allergietesten geven aan dat huidproblemen…

Blijven bewegen vermindert pijn bij artrose

Afbeelding
Artroseis een van de vele reumatische aandoeningen waar steeds meer landgenoten het slachtoffer van worden. De slechte kwaliteit van het kraakbeen in de gewrichten is de grootste boosdoener bij artrose dat hevige pijnaanvallen en mobiliteitsproblemen veroorzaakt. Tegen artrose is geen enkel geneesmiddel opgewaasen. Deze aandoening maakt bewegen bijzonder moeilijk. Uitgerekend tijdens de laatste wetenschappelijke onderzoeken kwam aan het licht dat voldoende lichaamsbeweging de beste manier is om de pijn zoveel mogelijk te verzachten. Wat kun je zélf doen om de symptomen van artrose zoveel mogelijk te beperken, en welke sporten zijn het meest aangewezen om de gevolgen van artrose te beperken?


Bewegen wordt meestal als schadelijk beschouwd voor je gewrichten. Volgens de wetenschap is dat een fabeltje. Het kraakbeen waaruit je gewrichten in hoofdzaak bestaan, is een van de weinige weefsels die geen enkel bloedvat bevat. Kraakbeen wordt niet gevoed door bloed, maar met een speciale gewricht…

Ziekte van Alzheimer vroegtijdig opsporen

Afbeelding
Alzheimer is een ongeneeslijke hersenziekte, waarbij cellen in sommige delen van je hersenen ophouden te functioneren en uiteindelijk zelfs afsterven.

Ondanks het feit dat de ziekte van Alzheimer onomkeerbaar is, zoeken wetenschappers volop naar manieren om deze ouderdomsziekte vroegtijdig op te sporen, te voorkomen en te genezen. Deze onderzoekers zoeken ook ijverig naar een afdoende methode om Alzheimer vroegtijdig te... voorspellen. Zopas ontwikkelden Duitse wetenschappers een neustest waarmee ze zelfs jaren voor het uitbreken van deze ziekte en het herkennen van de symptomen, kunnen voorspellen of je ooit Alzheimer zult krijgen of niet. Hoe werkt deze test en wat zijn de oorzaken en symptomen van deze meest voorkomende vorm van dementie? En kun je er zélf iets aan doen om het ontstaan van Alzheimer zo lang mogelijk uit te stellen of de symptomen ervan te verzachten?


Wetenschappers ontdekten in ons neusslijmvlies de tau- proteïne. Deze beschadigt én maakt op termijn de cellen v…

Koffie verkleint risico op prostaatkanker

Afbeelding
Tot voor kort werden aan koffie veel meer gezondheidsnadelen dan voordelen verbonden.
Daar komt nu stilaan maar zeker verandering in. Inderdaad, wetenschappers aan de Harvard School of Public Health kwamen tijdens recente onderzoeken tot de vaststelling dat mannelijke koffiedrinkers een veel kleiner risico lopen op het ontwikkelen van prostaatkanker dan hun niet koffiedrinkende leeftijdsgenoten. Dat is bijzonder goed nieuws voor het stijgend aantal mannen die in ons land met prostaatkanker krijgen af te rekenen rekenen. Bij ons is prostaatkanker de meest voorkomende kanker bij mannen. Maar liefst tien procent van hen loopt een verhoogd risico. Prostaatkanker komt relatief vaak voor bij oudere mannen, vanaf vijftig. Prostaatkanker kan echter op gelijk welke leeftijd toeslaan.  Recent achterhaalden wetenschappers dat prostaatkanker ook erfelijk bepaald wordt.


Voor hun recent onderzoek volgden de onderzoekers bijna vijftigduizend Amerikaanse mannen die dagelijks de hoeveelheid koffie ze d…

Cholesterolverlagers verkleinen risico op galstenen

Afbeelding

De kans is zeker niet denkbeeldig dat je vroeg of laat met galstenen krijgt af te rekenen.
Inderdaad, als volwassene heb je maar liefst twintig procent kans om ooit galstenen te ontwikkelen. De een is er al gevoeliger aan dan de andere, maar vrouwen, suikerzieken, zij die kampen met overgewicht en landgenoten in de leeftijdscategorie tussen 37 en 55 jaar lopen het grootste risico op galstenen. Voor hen is er nu bijzonder goed nieuws. Britse wetenschappers ontdekten dat cholesterolverlagers vorming van galstenen kunnen tegen gaan. Wat zijn de oorzaken van galstenen en wat kun je er aan doen om de ontwikkeling ervan te voorkomen?

De laatste jaren werdt er veel onderzoek verricht naar het ontstaan en vooral de behandeling van galstenen. Britse onderzoekers kwamen recent tot de vaststelling dat cholesterolverlagers doeltreffend zijn om de vorming van galstenen af te remmen en zelfs te voorkomen. Eerder kwam al aan het licht dat deze satines of cholesterolverlagende geneesmiddelen tot…

Het norovirus is erg besmettelijk

Afbeelding

Tijdens het najaar en dan vooral tijdens de gure wintermaanden, zijn het lang niet alleen vervelende verkoudheden, griep en infecties van de luchtwegen die je parten kunnen spelen. Tijdens deze periode van het jaar houdt ook het erg besmettelijke norovirus lelijk huis. Het koppige norovirus treft jaarlijks ruim één half miljoen landgenoten. Vooral kinderen en senioren zijn er erg gevoelig aan. Ziekenhuisopname is bij hen geen uitzondering. Zij geraken van dit virus dan ook erg moeizaam verlost. Wat is dit norovirus nu precies en wat zijn de gevolgen voor je algemene conditie? Welke voorzorgen kun je nemen om een besmetting met het norovirus te voorkomen en/of te verspreiden? 


Het erg besmettelijke norovirus veroorzaakt buikgriep. Het betreft niet één, maar een complete verzameling virussen, allen met dezelfde kenmerken en eigenschappen. In ons land worden jaarlijks bijna vijf miljoen landgenoten getroffen door buikgriep, vooral tijdens het najaar en de wintermaanden. Gelukkig gaat…

Lage rugpijn oorzaak van evenwichtsstoornissen

Afbeelding


 (Lage) rugpijnen en evenwichtstoornissen verstoren het leven van vele landgenoten. Tussen beide 'welvaartsziekten' bestaat een groter verband dan je wel zou denken. Inderdaad, uit recent wetenschapplijk onderzoek blijkt nu dat er een direct verband bestaat tussen lage rugpijnen en evenwichtsstoornissen. Daarnaast bleek uit dit onderzoek dat, hoe groter de pijn waarmee deze ruglijders geconfronteerd worden, hoe wankeler ze op hun benen staan. Wat kun je zélf doen om dergelijke evenwichtsstoornissen als gevolg van lage rugpijn toch te voorkomen?

Volgens het onderzoeksteam werd al eerder aangetoond dat er wel degelijk een verband bestaat tussen lage rugpijn en evenwichtsstoornissen. Het is nu met het wetenschappelijk onderzoek dat in Amerika werd uitgevoerd, dat een lineair verband werd aangetoond tussen beiden. 
Hoe meer pijn de ruglijders doorstaan, hoe meer ze uit hun evenwicht raken hoe en wankeler ze op hun benen staan. Gelukkig is ook het omgekeerde waar. Als de pij…

Gezond eten zonder opgeblazen gevoel

Afbeelding
Een opgeblazen gevoel, maag en darmen die protesteren,  winderigheid en een misselijk gevoel. Wie van ons werd er na zijn maaltijd nog niet mee geconfronteerd? Recent wetenschappelijk onderzoek wees uit dat ruim dertig procent van onze landgenoten er in meer of mindere mate last van heeft. De ongemakken komen uitsluitend voor na het eten van voedingswaren die complexe suikers bevatten. We staan daar uiteraard niet altijd bij stil, maar deze voedingswaren zijn er in overvloed. Het zijn immers  de meest gezonde producten die complexe suikers bevatten. Wat zijn nu deze complexe suikers en wanneer krijg je ze op je bord geserveerd? En wat kun je er zélf aan doen om dat opgeblazen gevoel na iedere maaltijd te voorkomen?


Wat is eigenlijk de oorzaak van dat vervelende, opgeblazen gevoel na het nuttigen van een maaltijd? Eigenaardig genoeg zijn het uitgerekend de meest gezonde voedinsmiddelen als groenten, fruit, allerlei granen, en peulvruchten die zo'n opgeblazen gevoel veroorzaken. Al d…

Nieuw: concreettraining moet mensen met depressie helpen

Afbeelding
De ene depressie is de andere niet. Er bestaan inderdaad verschillende vormen van deze psychische aandoening die steeds méér en jongere slachtoffers maakt en bijzonder moeizaam onder controle is te krijgen. Toch is er voor de vele depressievelingen weer hoop. Inderdaad vooraanstaande Britse wetenschappers zijn ervan overtuigd patiënten met een of anderevorm van depressie, voortaan te kunnen helpen met hun gloednieuwe concreettraining. Met deze soort relaxatietraining wil men de vele slachtoffers van deze aandoening weer leren nadenken over hun geestelijke problemen die aan de basis liggen van hun depressie. Daardoor zouden ze zich ook heel wat minder zorgen maken en veel minder negatieve stemmingen ervaren. Hoe gaat deze concreettraining precies in zijn werk en is ze wel voor alle zieken geschikt?


Vooraanstaande Britse wetenschappers ontwikkelden recent deze concreettraining, een nieuwe behandelingsmethode waarmee ze mensen die aan een of andere vorm van depressie lijden, terug op het…

Leefgewoonten veroorzaken kaalhoofdigheid

Afbeelding
Haaruitval en kaalheid veroorzaken heel wat... kopzorgen. Niet alleen lichamelijk, maar zeker ook emotioneel . Kaalheid leidt ook meer en meer tot sociale uitsluiting. Het aantal landgenoten met haaruitval en kaalheid neemt gestadig toe. Kaalhoofdigen worden ook alsmaar jonger. Hoe jonger men slachtoffer wordt van kaalhoofdigheid, hoe groter het emotionele lijden. Wat zijn nu precies de oorzaken van haaruitval en kaalheid en wat kun je er aan doen om dit zo lang mogelijk uit te stellen? 
Vooral de laatste jaren werd doorgedreven wetenschappelijk onderzoek verricht naar de oorzaken van haaruitval en kaalheid. Dat was lange tijd een mannenzaak, maar de laatste jaren komt hier opvallend genoeg verandering in. Er worden nog altijd veel meer mannen door kaalheid getroffen dan vrouwen, maar deze laatsten hebben nu ook meer met dit fenomeen af te rekenen. Zowat alle resultaten van de jongste wetenschappelijke studies wijzen onze leefgewoonten aan als grote booddoener. Stress, roken, overmatig…