Zo herken je een kind met angst en stress


Depressie en stress zijn in onze prestatiemaatschappij nooit veraf. Wetenschappers bestempelen beide psychische aandoeningen nu al als dé epidemie van de 21ste eeuw. Die kans zit er dik in, want het aantal landgenoten dat met angst, stress en depressie te kampen heeft, neemt jaarlijks sterk toe. Nog verontrustender is ongetwijfeld de vaststelling dat nu ook meer en meer kinderen en adolescenten met stress hebben af te rekenen. Hoe herken je een kind met stress en wat zijn de oorzaken? En, ongetwijfeld het belangrijkste, hoe reageer je als ouder wanneer je merkt dat je kind wordt geplaagd door angst en stress, en nu ook door depressie?


Wordt het stressprobleem bij kinderen overroepen denk je? Eén van de meest voorkomende gezondheidsklachten bij kinderen is ongetwijfeld buikpijn. De resultaten van een recent wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van buikpoijn bij kinderen... is stress.  Bij maar liefst negen op tien kinderen waren hun geregelde buikklachten het resultaat van angst, spanning en stress, een probleem dat danig wordt onderschat. Het gaat hier zeker niet om een ver van mijn bedshow. Nog teveel ouders denken dat het hun kinderen niet kan overkomen. Ouders van jonge kinderen gaan er teveel van uit dat hun kinderen er altijd gelukkig bijlopen. Fout dus. Kinderen die volgens hun ouders perfect gelukkig waren stelden tijdens het onderzoek het tegenovergestelde. 


Kinderen hebben het veel te druk


Onze kinderen krijgen het steeds drukker. Niet alleen op school wordt veel, meestal té veel, van hen verwacht. Het leven van onze kinderen staat meestal in het teken van presteren en de beste zijn. Ook tijdens hun vrijetijdsbesteding. Voetballen, muziekschool, tekenacademie... steeds moeten ze in alles uitblinken. Dat veroorzaakt ook bij hen angst, stress en de laatste tijd zelfs meer en meer depressies, al lang geen louter probleem van volwassenen.


Hoe herken je kinderen met stress?


Voor ouders is het uiteraard niet gemakkelijk te erkennen dat hun kind angstig, gestresseerd of zelfs depressief is. Een vlugge en sluitende diagnose is nochtans belangrijk om het probleem zo vlug mogelijk op te lossen. Hoe herken je als ouder dat je kind(eren) met deze pschychishe problemen worstelen? Er zijn volgens kinderpsychiaters heel wat symptomen waaraan je merkt dat je kind met stress te kampen heeft. Onverklaarbare hoofd- en/of buikpijn het voornaamste. Bij maar liefst negen kinderen op tien stelden wetenschappers vast dat hun chronische buikpijn niet het gevolg was van een fysiek, maar van een psychisch probleem. Gedraagt je kind zich plots weer als in zijn kleutertijd, of is het weer aan het duimzuigen? Is je kind al lang droog,  en plats het plots weer in zijn bed, en wil hij/zij van de ene dag op de andere niet meer alleen slapen? Dan is de kans erg groot dat je kind stressproblemen heeft. Raadpleeg in dit geval onmiddellijk je huisarts.


Verwacht nooit teveel van je kinderen

Het is duidelijk dat we als ouders dikwijls té veel van onze kinderen verwachten. Dat doen we in de eerste plaats om hun toekomst veilig te stellen, maar dat niet alleen. Ouders willen tegenover hun omgeving met alle (on)mogelijke middelen bewijzen dat ze hun kinderen een goede opvoeding kunnen geven. Je voelt je als ouders pas geslaagd, wanneer je kinderen uitblinken op verschillende vlakken. Die enorme druk kunnen niet alle kinderen even goed aan. Ze worden nog steeds veel té veel kinderen in een studierichting gedwongen die ze onmogelijk aankunnen, en dan zijn problemen onvermijdelijk.


Kies zéker één sportactiviteit voor je kind

Zorg in de eerste plaats dat je kind niet té veel hooi op zijn vork nemen, ook niet tijdens hun vrije tijd. Hou er rekening mee dat je kind nooit meer dan drie buitenschoolse activiteiten aan kan. Belangrijk hierbij is ongetwijfeld dat één van deze activiteiten een sportief karakter heeft, en niet alle hobby's een competitief karakter hebben, want ook dat zorgt voor extra spanning en stress. Garandeer je kinderen voldoende rust. Rust en luieren is voor je kinderen minstens even belangrijk dan dag in dag uit grootse prestaties leveren.

Praten lost veel oplossen

Wat doe je als ouder wanneer je merkt dat je kind gestresseerd en angstig is? Leer je kind van jongsaf aan over zijn problemen te praten. Zo zullen ze ook veel gemakkelijker naar jouw komen om over hun problemen te praten. Kinderen moeten leren hun negatieve gevoelens te uiten. Verwacht van hen nooit de perfectie, daar is niemand toe in staat. Huisdieren zijn in het leven van je kind erg belangrijk om angst en stress te verwerken. Tegen hun huisdieren vertellen kinderen meestal gemakkelijker over hun gevoelens dan tegen volwassenen.

Reacties