Zo behandel je leeftijdsgebonden oogaandoeningen

Een van de meest complexe zintuigen zijn ongetwijfeld je ogen. Ze bevatten binnen een zo klein volume, bijna alle mogelijke weefsels. Met dit ingewikkeld waarnemingsorgaan kan er dan ook veel fout gaan. Vele oogaandoeningen zijn leeftijdsgebonden, hetgeen uiteraard niet wil zeggen dat je op jonge leeftijd niet met oogziekten kunt geconfgronteerd worden. Meer dan  alle andere organen, wordt de gezondheid van je ogen negatief beïnvloed door je leeftijd. Nu blijkt uit de resultaten van een recent wetenschappelijk onderzoek dat maar liefst één kwart van alle senioren met een of andere oogziekte rondlopen, zonder dat zelf te weten. Naast ernstige aandoeningen, gaat het dikwijls ook om gemakkelijk te verhelpen oogkwalen als slechtzienheid, grijze staar of katarakt en glaucoom. Hoe kun je oogzieken, gerelateerd aan je ouderdom, herkennen? Kun je er zelf iets aan doen om ze te voorkomen, en hoe zijn de ouderdomsziekten aan je ogen te behandelen?Het recent en grootschalig onderzoek bij senioren leerde dat in meer dan de helft van de bejaarden met oogkwalen rond lopen zonder dat zelf te weten. Bij meer dan 200000 landgenoten is hun slechtziendheid zelfs gemakkelijk te voorkomen. Bij één kwart van de onderzochte bejaarden betreft het een ernstige oogaandoening.


Verhoogde levenskwaliteit 

Om allerlei leeftijdsgebonden en andere oogziekten te voorkomen of vroegtijdig te herkennen, is een regelmatig bezoek aan de oogarts een must. Oogziekten en slechtziendheid zorgen ook voor sociale problemen. Slechtzienden geraken meer en maar geïsoleerd en uiteindelijk ook zwaar zorgbehoevend. Worden slechtziendheid en oogproblemen voorkomen of, in hun beginstadium ontdekt, dan kunnen deze bejaarden langer zelfstandig en in hun eigen omgeving blijven wonen. Dat zorgt voor minder stress en depressies, waardoor hun levenskwaliteit sterk vooruit gaat.

Oxydatie van je ogen

Een van de belangrijkste oorzaken van oogslijtage is het oxyderen van je ogen ten gevolge van ouderdom. Het zijn de vrije radicalen die je lichaam binnen dringen en je ziek maken. Ook je ogen zijn onderhevig aan deze vrije radicalen, die Deze aan de basis liggen van oxydatie en veroudering van zowel de eiwitten als de celmembramen en van je DNA, je erfelijk materiaal.

Katarakt of grijze staar


Een van de meest voorkomende ouderdomsziekte is ongetwijfeld katarakt, ook wel grijze staar genoemd. Katarakt komt meestal voor bij zestigplussers. Een eerste signaal van katarakt is ouderdomsverziendheid. Om je ogen van dichtbij te kunnen scherp kstellen, vervormt je ooglens en wordt bolvormig. Met de leeftijd wordt je oogbol minder soepel, waardoor het uiteindelijk onmogelijk wordt beelden in te zoomen. Vanaf dat moment heb je te kampen met ouderdomsverziendheid. Eens zover, is het verouderingsproces van je ooglens onmogelijk te stoppen. Je ooglens verkleurd en wordt geelbruin en verliest haar doorzichtigheid. Er ontstaat een blijvende mistsluier, die in extreme gevallen zelfs tot blindheid kan leiden.

Hoe katarakt behandelen?

Eens katarakt vastgesteld, biedt enkel operatief ingrijpen uitkomst. Tijdens zo'n ingreep maakt de oogchirurg een insnede in het door katarakt getroffen oog. Hij zal de troebel en verkleurde ooglens verwijderen, en vervangen door een op maat gemaakte kunstlens. Dit implantaat is niet alleen op maat gemaakt, maar ook aangepast aan eventuele andere gezichtsstoornissen. Ben je bijziend, dan krijgt je kunstlens een krachtigere lens ingeplant. Na deze routine- ingreep krijgt de meerderheid der patiënten normaal gezichtsvermogen terug.


Maculaire degeneratie tast je netvlies aan


Een andere veel voorkomende oogaandoening als gevolg van je leeftijd is maculaire degeneratie (LMD). Op het netvlies van je ogen bevindt zich een centrale zone, met een doorsnede van amper anderhalve millimeter. Precies deze zone is verantwoordelijk voor je beeldvorming. De centrale zone of gele vlek bevat heel wat fotoreceptoren. Het is door hun aanwezigheid dat je bijvoorbeeld kan lezen, en zowel kleuren als kleine details kunt waarnemen. Vooral vijftig- en zestigplussers krijgen te kampen met degeneratie van hun gele oogvlek. Bij deze degeneratie vormt er zich een zwarte vlek in het brandpunt van je gezichtsveld.


Maculaire degeneratie is ongeneeselijk


Als gevolg van deze verouderingsziekte krijg je een vervormd beeld. Deze verouderingsziekte kan in amper enkele dagen fel verergeren. In de meeste gevallen kan het verdere verloop van maculaire degeneratie afgeremd worden, maar is niet te genezen. Er bestaan twee varianten van maculaire degeneratie, namelijk de natte en de droge versie. Deze laatste vorm is de minst agressieve. Je kan de symptomen ervan verzwachten door een antixydante voeding, voldoende lichaamsbeweging en door te stoppen met roken. Bij de vochtige vorm ontstaat abnormaal weefselvorming, precies onder het netvlies. Met speciale inspuitingen in je oog kan deze weefselvorming onder controle worden gehouden, waardoor je gezichtsvermogen kan verbeteren.

Reacties