Winteruur oorzaak van depressie

Met het winteruur neemt ook het aantal landgenoten met vermoeidheidsproblemen, neerslachtigheid en depressie hals over kop toe. Vooral baby's en kinderen hebben het erg moeilijk om hun dag- en nachtritme aan te passen. Dat is dan ook de reden waarom zovelen tegenstander zijn van het winter- en zomeruur. Deze omschakeling verstoort je slaap en zorgt voor allerlei gezondheidsproblemen. Waarom hebben we zoveel last met de omschakeling van zomer- naar winteruur? Wat zijn de symptomen en de gevolgen, en op welke manier kunnen we ons wapenen om de gevolgen van deze omschakeling zoveel moeglijk te beperken?


De omschakeling van zomer- naar winteruur is oorzaak van vele slaapproblemen. We worden vroeger wakker of geraken 's avonds bijzonder moeilijk of zelfs niet in slaap, met oververmoeidheid en zelfs ernstige concentratiestoornissen tot gevolg.  Naast allerlei klachten die te maken hebben met je slaap, zorgt de overschakeling naar het winteruur zelfs voor meer neerslachtigheid, angst, stress en depressies.


Problemen worden sterk onderschat

Volgens wetenschappers die de nadelige gevolgen van het winteruur grondig onderzochten, wordt  het effect van de overschakeling sterk onderschat. Dat uurtje verschil in slaap is er wél verantwoordelijk voor dat je slaapritme gedurende maar liefst tien weken grondig overhoop wordt gehaald. 


Aanpassing van zes weken


Bij het onderzoek naar de gevolgen van de overschakeling, leerden we dat we maar liefst zes weken nodig hebben om ons aan die overschakeling aan te passen. Bij de aanpassing naar het zomeruur bedraagt deze aanpassingsperiode vier weken. Voor diegenen die het zich kunnen veroorloven, is een siësta tussen dertien en vijftien uur ruimschoots voldoende om deze vervelende problemen van het winteruur voor een groot gedeelte op te lossen.


Depressie en gewichtstoenameDe korte, donkere en mistige dagen
zijn oorzaak van vele problemen.
 Dat de omschakeling naar het winteruur niet mag onderschat worden, wordt extra in de verf gezet door de talrijke gezondheidsklachten die aan deze omschakeling worden toegeschreven.  Het winteruur veroorzaakt de overbekende winterdip, in medische kringen 'Seasonal Affective Disorder'. Naast oververmoeidheid, slaap- en concentratieproblemen en depressie zorgt deze omschakeling ook voor een opmerkelijke gewichtstoename. De korte, donkere en kille dagen, de lange nachten en het tekort aan daglicht liggen volgens de onderzoekers aan de basis van al deze klachten.


Tekort aan melatonine 


Volgens wetenschappers heeft veel te maken met de donkere en kortere dagen en de verminderde aanmaak van  melatonine. Melatonine is een stof die door je lichaam wordt aangemaakt wanneer er weinig of geen daglicht is. Komt deze stof vrij, dan krijg je van je hersenen het sein dat het stilaan tijd wordt om je bed op te zoeken. Tijdens de wintermaanden is er veel minder daglicht, en maakt je lichaam dus ook veel meer melatonine aan. Dat is er de oorzaak van dat zij die te kampen hebben met een winterdip zich overdag oververmoeid voelen. Door het gebrek aan daglicht, wordt je biologische klok verstoord, en wordt je eigenlijk met dezelfde klachten geconfronteerd als met het overbekende fenomeen dat jetlag heet.


Tekort aan daglicht oorzaak van vitaminetekort

Een gebrek aan zonlicht is oorzaak van een tekort aan vitamine D, dat onder invloed van de zon door je lichaam wordt aangemaakt. Vitamine D Is belangrijk voor de aanmaak van kalk en heb je dan ook broodnodig voor het vormen van een sterk beendergesteld.


Lichttherapie oplossing

We denken aan slapen, wanneer we er problemen mee hebben. We verslapen ruim dertig procent van ons leven. Je biologische klok speelt hierbij een hoofdrol, en telt 24 uur. Je kan uiteraard niet op ieder ogenblik van de dag slapen. De meest geschikte tijd om je bed op te zoeken, wordt door je biologische klok bepaald. Deze bevindt zich in je hersenen en coördineert vele lichaamsfuncties. Ze zorgt er ook voor dat je 's avonds slaperig wordt, zodat je (meestal) tijdig je bed opzoekt. Het is ook je biologische klok die ervoor zorgt dat, voor het ontwaken, je lichaam op de juiste temperatuur is en over voldoende energie beschikt om je verschillende activiteiten van de dag aan te kunnen. Vitale lichaamsfuncties worden door je biologische klok geregeld en op elkaar afgestemd. De afwisseling van licht en donker, zorgen voor een stabiele afstemming van je biologische klok.
Dat dit niet voor iedereen hetzelfde is, wordt geïllustreerd door het bestaan van dag- en nachtmensen. Eens je biologische klok geregeld, is het bijzonder moeilijk om dit ritme te wijzigen. Lichtthertapie kan hierbij een handje helpen.

Reacties