Snurken verhelpen met speciale mondbeugel

Wordt jij, zoals zovele landgenoten, geconfronteerd met de vervelende gevolgen van snurken? Sommige snurkers of patiënten met een of andere vorm van slaapapneu gebruiken een speciale pomp die 's nachts hun luchtwegen openhoudt. Het gebruik van zo'n pomp is behoorlijk ingrijpend. Het is inderdaad geen lachertje om iedere nacht met een masker te slapen. Niet alle snurkers kiezen voor deze vervelende oplossing. De oplossing van hun  probleem komt uit een onverwachte hoek. De resultaten van recente wetenschappelijke onderzoeken leerden immers dat een antisnurkbeugel, aangebracht door de tandarts, doeltreffend is bij de behandeling van snurken en slaapapneu.

Dat is niet alleen bijzonder goed nieuws voor de snurkers zélf, maar voor alle gezinnnen die zo iemand in hun rangen tellen. Maar liefst één op twee gezinnen hebben af te rekenen met de gevolgen van een hardnekkige snurker. En het zijn op verre na niet alleen snurkers die onder dit probleem gebukt gaan. In de eerste plaats hun partner, maar ook alle overige gezinsleden lijden onder dit snurkprobleem. Het lawaai dat snurkers veroorzaken verstoord niet alleen de nachtrust van alle gezinsleden. Het heeft meestal ook een nadelige invloed op de relatie én het gezinsleven van de snurker.

Tandheelkundige bewerking Het aanbrengen van zo'n anti snurkbeugel is een tandheelkundige bewerking die door de tandarts wordt uitgevoerd. Een anti snurkbeugel duwt de onderkaak van de snurker naar voor, waardoor hun luchtwegen worden vrijgemaakt. Een anti snurkbeugel is goedkoop en lang niet zo ingrijpend als een masker.


Snurken weegt zwaar op gezinsleven

Wie slaapt met een snurker, weet best hoe zwaar dit probleem op hun relatie én hun gezinsleven weegt. Vele koppels met een snurker slapen zelfs apart om elkaars nachtrust te inspecteren. Tijdens onderzoeken gaf tien procent van alle snurkers en hun partner toe ooit aan een echtscheiding te hebben gedacht. Dat zal zéker niemand verwonderen, wanneer je weet dat de storende snurkgeluiden in intensiteit variëren van veertig tot maar liefst negentig decibel (db). Regelrecht nachtlawaai, waarvan de grens door de overheid werd vastgesteld op 45 db. Snurken beïnvloed dus wel degelijk het slaappatroon van de snurker als dat van zijn gezinsleden.

Snurken veroorzaakt bijkomende gezondheidsproblemen


Zowel mannen als vrouwen snurken, maar het aantal mannelijke snurkers is veruit in de meerderheid. Snurkers behoren tot alle leeftijdscategoriën. Ze worden ook met heelwat gezondheidsproblemen geconfronteerd. Zo hebben ze een groter risico op zuurstoftekort in  hun hersenen én op hormonale én sexuele aandoeningen die hun relatie verstoren en in gevaar brengen. Snurkers hebben meer last van geheugenverlies. Bij hen worden ook méér hartinfarcten vastgesteld. Ze houden veel langer hun mond open, waardoor ze veel vaker verkouden worden en een longontsteking op doen. Volgens Amerikaanse wetenschappers is er zelfs een duidelijk verband vastgesteld tussen snurken en dementie, dé epidemie van de toekomst.

Reacties