Doorgaan naar hoofdcontent

Slaaptekort veroorzaakt adhd en leerproblemen bij kinderen


Voldoende slaap is belangrijk voor ieders gezondheid, in de eerste plaats voor die van onze kinderen. Voor zowel hun geestelijks als hun lichamelijke ontwikkeling hebben ze nood aan voldoende slaap. Recent wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit van Barcelona onderstreept nogmaals het belang aan voldoende slaap bij kinderen. De Spaanse wetenschappers ondekten tijdens hun onderzoek dat slaaptekort aan de basis ligt van de beschadiging van hun basisvaardigheden, noodzakelijk om te presteren op school. Eerder bracht gelijkaardig onderzoek bij kinderen aan het licht dat slaaptekort wel eens oorzaak kan zijn van allerlei gedragsstoornissen en het ontstaan van adhd. Wat verstaat men onder gezonde én voldoende slaap bij kinderen, en wat kun je er als ouders aan doen om de slaap van je kinderen te bevorderen?


De Spaanse onderzoekers die dit jongste onderzoek naar de gevolgen van slaaptekort bij kinderen uitvoerden, onderstrepen dat vooral (jonge) ouders het belang van voldoende slaap voor hun kinderen teveel onderschatten.
Kinderen die iedere nacht gemiddeld tussen de acht en negen uren slapen meer moeite hebben om op school dan hun kameraadjes die tot twaalf uur per nacht slapen. Wil je dat kinderen goed presteren ops chool, dan moet je er als ouders voor zorgen dat ze voldoende nachtrust krijgen. 

Slaaptekort verstoort motivatie en leervermogenVoDe duur van onze slaap hangt van persoon tot persoon af, en dat is ook in beperktere mate het gevol voor onze kinderen. Toch zijn er belangrijke constanten te trekken in het gezonde slaappatroon van kinderen. Zij zijn er na hun jongste slaaponderzoek van overtuigd dat negen uur slaap voor de meerderheid der schoolgaande kinderen onvoldoende is om maximaal te presteren.  o
Een ernstig slaaptekort of een onregelmatig slaappatroon verstoren het geheugen en verminderen de motivatie en het leervermogen van onze kinderen. Onvoldoende of verstoord slapen zorgt vooral bij taal en schrijven voor leerproblemen.
Volgens de onderzoekers geven het tekort aan slaap een vertekend beeld  van de schoolse prestaties en van hun mogelijkheden en dan in de eerste plaats op het vlak van hun basisvaardigheden als woordenschat als van hun grammatica en spellingregels, maar ook bij begrijpend lezen. De latere gevolgen zijn niet te overzien, want een leerachterstand bij deze basisvaardigheden zorgt voor een leerachterstand in andere vakken.


Slaaptekort zorgt voor pestgedrag en ADHD


Naar de gevolgen van slaaptekort op de schoolse prestaties van onze kinderen werd eerder reeds uitvoerig onderzoek georganiseerd. Uit die resultaten bleek dat slaaptekort  zorgt voor pestgedrag en agressief gedrag bij kinderen. s
Slaaptekort zorgt bij schoolgaande kinderen zelfs voor vervelend pestgedrag en ligt mede aan de basis van het ontstaan van ADHD en hyperactieve kinderen. Dat is hoofdzakelijk het geval bij kinderen  die minder dan acht uur per nacht slapen.


Hoe nachtrust van je kinderen bevorderen?


Slaapdokters wijzen op de gevaren van televisie kijkenen gamen op het slaapgedrag van je kinderen. Een regelmaat in het slaappatroon is van groot belang voor een voldoende en gezonde slaap voor onze kinderen.
Kinderen moeten in de eerste plaats tijdig, en dagelijks op hetzelfde uur hun bedje in. Peuters van 1 tot 3 jaar hebben nood aan gemiddeld twaalf tot veertien uur slaap per nacht. Voor kleuters tussen 3 en 5 jaar is dit gemiddeld dertien uur, en zesjarigen zouden voldoenbde moeten hebben aan twaalf uur slaap. 
Gamen en tv- kijken op hun slaapkamer is taboe Zorg ervoor dat de slaapkamer van je kinderen bevorderlijk is voor hun nachtrust. Zorg voor niet alleen voor een koele, maar zeker ook voor een donkere en stille kinder slaapkamer.
Blijven de slaapproblemen van je kind(eren) aanslepen, raadpleeg dan zéker een kinderartsAls je denkt dat je kind een slaapprobleem heeft, aarzel dan niet om een kinderarts, ook bij snurken, wandelen of praten in hun slaap.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voeding: dit mag je eten bij een maagontsteking

Een maagontsteking of gastritis is een veel voorkomende aandoening die spijtig genoeg nog teveel wordt onderschat. Een maagontsteking is zeker niet leeftijdsgebonden, maar komt wél veel meer bij vijftigplussers. Het is meestal het gevolg van een ongezonde levensstijl. Er zijn uiteraard veel meer oorzaken van gastritis. Je voeding is erg belangrijk bij het voorkomen van een maagontsteking. Wat mag je dan wél eten en welke voeding is zéker te mijden?

Een maagontsteking is eigenlijk niets anders dan een ontsteking van je maagslijmlvlies. Daar zijn verschillende oorzaken voor. In de eerste plaats is zo'n ontsteking van je maagslijmvlies het gevolg van een acute of van een langdurige en dus chronische irritatie van het slijmvlies van je maag. Een maagontsteking komt vooral bij vijftigplussers, soms zelfs zonder dat ze het zelf beseffen omdat gastritis lang niet altijd gepaard gaat met symptomen. Een maagaandoening steekt soms plots de koop op, maar is in de meeste gevallen het gevolg va…

Vitamine B 17 in staat kanker cellen te doden

Kanker is zonder twijfel de meest dodelijke ziekte, zéker in de geïndustrialiseerde wereld. Valt de diagnose, dan worden we met het onvermijdelijke geconfronteerd en stort letterlijk onze wereld in. Er werden al wel heel wat therapieën ontwikkeld die de kankerpatiënt langer en in meer comfortabele omstandigheden doet leven. Een écht doeltreffend geneesmiddel tegen de gevreesde ziekte werd vooralsnog niet gevonden. Volgens sommigen ligt de oplossing nochtans voor het grijpen. Voedsel rijk aan vitamine B 17 is volgens velen in staat kankercellen te doden. Vitamine B 17 komt in heel wat voedingsstoffen voor en wordt niet voor niets de natuurlijke chemokuur genoemd. Wat is deze wondervitamine B 17 dan wel, en wat doet ze in ons lichaam?Vitamine B17 is wellicht minder bekend dan zijn overige collega's uit de B- familie, maar daarom dus zeker niet minder belangrijk. Vitamine B17 wordt in medische kringen ook wel laetrile genoemd. Het is net als zijn broertje de vitamine B15 een wat men …

Acute alvleesklierontsteking kan dodelijk zijn

Steve Jobs, stichter én bezieler van  Apple, overleed aan de gevolgen van kanker aan de alvleesklier of pancres. De wereld treurde om Steve Jobs, die gedurende vele jaren het aangezicht van onze maatschappij mee bepaalde, maar tegelijkertijd maakten we ook op negatieve wijze kennis met onze alvleesklier. De meerderheid wist niet eens van het bestaan van dit orgaan. Nochtans speelt je alvleesklier een erg belangrijke rol bij het spijsverteringsproces. Wat is nu precies de alvleesklier en  welke functie heeft dit orgaan? Wat zijn de symptomen van problemen met de alvleesklier, en hoe kunnen we deze in  de eerste plaats voorkomen, maar ook genezen?


Ondanks onze geringe kennis van de alvleesklier of pancreas, heeft dit orgaan een erg belangrijke functie. Je alvleesklier is een langgerekte, trosvormige en één van de grootste klieren van je lichaam. Je alvleesklier bevindt zich achter in je bovenbuik,  en is de naaste buur van je twaalfvingerige darm, je lever en je gal. Bij volwassenen is d…