Sinusitis behandelen met antibiotica en operatief ingrijpen


Patiënten die lijden aan sinusitis zien ongerust de herfst en de winter tegemoet. Dat is niet zo verwonderlijk. Sinusitis of een ontsteking van de voorhoofdsbijholten is een bijzonder pijnlijke aandoening die zich vooral manifesteert bij vochtige, mistige én koude weersomstandigheden. Diegenen die te kampen hebben met sinusitis weten dit best. Wat zijn de oorzaken van sinusitis, wat zijn de symptomen en hoe kunnen we deze aandoening behandelen. Kunnen we zelf iets doen om sinusitis te voorkomen?


Sinusitis is een veel voorkomende aandoening die hevige hoofdpijn veroorzaakt juist boven je ogen. Toch is een sluitende diagnose van sinusitis niet zo gemakkelijk te stellen. Velen kennen immers niet het onderscheid tussen sinusitis, de klassieke spanningshoofdpijn of  migraine.

Sinussen houden hersenen op temperatuur


Sinussen zijn géén organen maar holtes, gelegen in je voorhoofd. Je sinussen zorgen ervoor dat je hoofd minder zwaar aanvoelt, en houden je hersenen op de gewenste temperatuur. De rol van  je sinussen is echter veel uitgebreider. Ze spelen een belangrijke rol bij de resonantie van je stem, en zorgen voor de noodzakelijke vochttoevoer naar neus, ogen en oren. De sinussen zijn ook bepalend voor je reukzin

 

Vier sinussen aan beide zijden van je neus


Je beschikt in totaal over vier paar sinussen. Deze bevinden zich in de verschillende holtes, gelegen tussen je aangezichts- en schedelbeenderen. Je aangezichts- en schedelbeenderen bevinden zich op hun beurt langs beide zijden van je neus. Je hebt sinussen onder (kaaksinussen) en tussen je ogen, deze laatste noemt men in het medisch jargon zeefbeensinussen. Je frontale sinussen bevinden zich boven je oogkassen, met net daar achter je wigvormige sinussen.

 

Verstoorde ventilatie zorgt voor verstopte neus


Voor een correcte werking en gezonde sinussen moeten deze door de ingeademde lucht doeltreffend geventileerd en gedraineerd worden. Om een goede ventilatie én drainage te realiseren, beschikken je sinussen over een drainage- opening. Heb je af te rekenen met een vervelende verstopte neus, dan is dat het gevolg van een verstoorde ventilatie van je sinussen. Het gevolg daarvan is goed voelbaar. Inderdaad, een verstopte neus en slecht geventileerde sinussen veroorzaken een zwaar en drukkend gevoel in dat deel van het aangezicht waar zich de slecht functionerende sinussen bevinden. Probleem voor een sluitende diagnose is dat sinusitis niet altijd pijn veroorzaakt. Heb je een drukkende pijn precies boven je oogholtes, dan wil dat evenmin zeggen dat je sinusitis hebt. 

 

Acute sinusitis met hoest en koorts

 

Bij een ontsteking van je voorhoofdsbijholte moet onderscheid gemaakt worden tussen acute en chronsiche sinusitis. Een drukkende hoofdpijn net boven je oogkassen en je neus, zijn de belangrijkste simptomen van acute sinusitis. Je hoofdpijn verergert naarmate je voorover buigt, je neus is verstopt, en je produceert een geel- en groenachtig slijm. In sommige gevallen gaat acute sinusitis samen met een vervelende hoest en lichte koorts.


 

Chronisch sinusitis bij verwaarloosde keelontsteking

 

Chronische sinusitis ontstaat na opeenvolgende verwaarloosde keel- en oorontstelingen en kan op langere termijn astmatische bronchitis veroorzaken. Chronische sinusitis gaat gepaard met een lopende neus, gekleurd slijm, een hardnekkige hoest en koorts.


Van antibioticakuur tot operatief ingrijpen


Er is een verschil in behandeling tussen acute en chronische sinusitis. Acute sinustitis wordt veroorzaakt door bacterieën. Voor genezing is een antibioticakuur noodzakelijk. Men zal in dit geval antibiotica combineren met ontstekingsremmers en pijnstillende middelen. Neusdruppels houden je neusholte vrij. Om de oorzaak van chronische sinusitis op te sporen, zal men meestal een sinuspunctie of een spoeling van de sinusholten uitvoeren en, wanneer nodig, draineerbuisjes plaatsen. In zeldzame gevallen is een operatief ingrijpen noodzakelijk.
Dat is ondermeer het geval bij het rechtzetten van je neusbeen, bij de verwijdering van neuspoliepen of van een ander gezwel. Met al deze operatieve ingrepen wil men zowel de ventilatie als de drainage van je sinussen bevorderen.

 

Reacties