Depressie vaak oorzaak van beroerte

Vele wetenschappers houden er ernstig rekening mee dat de depressie dé epidemie wordt van de 21ste eeuw. Zo ver zijn we gelukkig nog niet, maar niettemin telt ons land vandaag ruim 200000 slachtoffers van een depressie.

 Wereldwijd zijn  het er maar liefst 120 mijoen. Oorzaken van een dpressie zijn uiteenlopend. Eerder brachten wetenschappelijke studies aan het licht dat veel slachtoffers van een beroerte later met een depressie kregen af te rekenen. Uit recent onderzoek blijkt nu ook het omgekeerde waar. Mensen die kampen met een depressie hebben een groter risico op een beroerte.


Depressieve mensen bleken inderdaad bijna de helft meer kans te hebben op een beroerte. En het wordt nog erger. Dit grootscheepse onderzoek wees verder uit dat bijna 60 procent van deze risicopatiënten meer risico lopen om aan een beroerte te overlijden.


Depressieve mensen verwaarlozen zichzelf

 
Wat zijn de oorzaken van deze toch wel verbluffende resultaten? Waarom lopen depressieve patiënten zo'n groot risico op een beroerte? Volgens de medische wereld zijn de redenen hiervoor erg uiteenlopend. Het feit dat depresieve mensen slechter voor zichzelf zorgen, is er één van. Ze eten niet alleen ongezonder, het zijn meestal ook verstokte rokers, en hebben onvoldoende lichamelijke beweging. Depressievelingen nemen het ook niet zo nauw met het nemen van eventuele medicatie tegen te hoge bloeddruk en cholesterolgehalte.

Hebben depressie en beroerte dezelfde oorzaken?


Het recente onderzoek bracht nog veel meer aan het licht. Zo weet men nu dat zwaarlijvigheid en overgewicht, allerlei infectieziekten, suikerziekte
en het gebruik van antidepressiva eveneens het ontstaan van een beroerte in de hand werken. Wetenschappers geraken er meer en meer van overtuigd dat depressie en beroerte wel eens dezelfde oorzaken zouden kunnen hebben.

Untitled2.jpg

Wat is een depressie ? 

 

Nu het aantal patiënten met een depressie van jaar tot jaar sterk toeneemt, is het intressant na te gaan wat een depressie eigenlijk is. Wetenschappers zijn van oordeel dat een depressie in de eerste plaats een ernstige stemmingsstoornis is. Die doet zich meestal voor bij een gebrek aan levenslust. Voor een  sluitende diagnose is uitgebreid onderzoek noodzakelijk. Het is verre van gemakkelijk om in geval van een depressie een vlugge én sluitende diagnose te stellen. Terneergeslagen en moedeloze patiënten zijn immers lang niet depressief...

Depressie is niet leeftijdsgebonden

 

Het aantal mensen met een depressie zal, volgens internationale studies, de komende jaren nog sterk toenemen. Maar liefst  twintig procent van onze bevolking maakt kans vroeg of laat slachtoffer te worden van deze ziekte. Dat zou betekenen dat gemiddeld zo'n twee miljoen Belgen en nog meer Nederlanders ooit met een depressie zouden te kampen krijgen. worden. Een depressie is in principe niet leeftijdsgebonden. Het is wél zo dat een depressie dubbel zoveel vrouwelijke slachtoffers maakt dan mannen. Depressies komen in alle lagen van de bevolking en in alle leeftijdscategorieën voor. 

Psychotherapie of antidepressiva?

 

Een vroegtijdige herkenning én behandeling is van groot belang voor het bevorderen van genezingsproces. Het afzonderlijke behandelen van de verschillende symptomen met behulp van vitaminen, oligo-elementen, tranquilizers en/of slaapmiddelen, biedt geen oplossing. In de meeste gevallen zal men psychotherapie met geneesmiddelen moeten combineren.  De behandeling van een depressie mag echter niet beperkt blijven tot anti-depressiva, een passende psycholosgische begeleiding is noodzakelijk. In tegenstelling tot tranquillizers en slaapmiddelen, treden bij anti- depressiva geen gewenningsverschijnselen op. Een regelmatige controle door de huisarts en/of de psychiater is echter wel nodig.

 

Reacties