Doorgaan naar hoofdcontent

Depressie vaak oorzaak van beroerte

Vele wetenschappers houden er ernstig rekening mee dat de depressie dé epidemie wordt van de 21ste eeuw. Zo ver zijn we gelukkig nog niet, maar niettemin telt ons land vandaag ruim 200000 slachtoffers van een depressie.

 Wereldwijd zijn  het er maar liefst 120 mijoen. Oorzaken van een dpressie zijn uiteenlopend. Eerder brachten wetenschappelijke studies aan het licht dat veel slachtoffers van een beroerte later met een depressie kregen af te rekenen. Uit recent onderzoek blijkt nu ook het omgekeerde waar. Mensen die kampen met een depressie hebben een groter risico op een beroerte.


Depressieve mensen bleken inderdaad bijna de helft meer kans te hebben op een beroerte. En het wordt nog erger. Dit grootscheepse onderzoek wees verder uit dat bijna 60 procent van deze risicopatiënten meer risico lopen om aan een beroerte te overlijden.


Depressieve mensen verwaarlozen zichzelf

 
Wat zijn de oorzaken van deze toch wel verbluffende resultaten? Waarom lopen depressieve patiënten zo'n groot risico op een beroerte? Volgens de medische wereld zijn de redenen hiervoor erg uiteenlopend. Het feit dat depresieve mensen slechter voor zichzelf zorgen, is er één van. Ze eten niet alleen ongezonder, het zijn meestal ook verstokte rokers, en hebben onvoldoende lichamelijke beweging. Depressievelingen nemen het ook niet zo nauw met het nemen van eventuele medicatie tegen te hoge bloeddruk en cholesterolgehalte.

Hebben depressie en beroerte dezelfde oorzaken?


Het recente onderzoek bracht nog veel meer aan het licht. Zo weet men nu dat zwaarlijvigheid en overgewicht, allerlei infectieziekten, suikerziekte
en het gebruik van antidepressiva eveneens het ontstaan van een beroerte in de hand werken. Wetenschappers geraken er meer en meer van overtuigd dat depressie en beroerte wel eens dezelfde oorzaken zouden kunnen hebben.

Untitled2.jpg

Wat is een depressie ? 

 

Nu het aantal patiënten met een depressie van jaar tot jaar sterk toeneemt, is het intressant na te gaan wat een depressie eigenlijk is. Wetenschappers zijn van oordeel dat een depressie in de eerste plaats een ernstige stemmingsstoornis is. Die doet zich meestal voor bij een gebrek aan levenslust. Voor een  sluitende diagnose is uitgebreid onderzoek noodzakelijk. Het is verre van gemakkelijk om in geval van een depressie een vlugge én sluitende diagnose te stellen. Terneergeslagen en moedeloze patiënten zijn immers lang niet depressief...

Depressie is niet leeftijdsgebonden

 

Het aantal mensen met een depressie zal, volgens internationale studies, de komende jaren nog sterk toenemen. Maar liefst  twintig procent van onze bevolking maakt kans vroeg of laat slachtoffer te worden van deze ziekte. Dat zou betekenen dat gemiddeld zo'n twee miljoen Belgen en nog meer Nederlanders ooit met een depressie zouden te kampen krijgen. worden. Een depressie is in principe niet leeftijdsgebonden. Het is wél zo dat een depressie dubbel zoveel vrouwelijke slachtoffers maakt dan mannen. Depressies komen in alle lagen van de bevolking en in alle leeftijdscategorieën voor. 

Psychotherapie of antidepressiva?

 

Een vroegtijdige herkenning én behandeling is van groot belang voor het bevorderen van genezingsproces. Het afzonderlijke behandelen van de verschillende symptomen met behulp van vitaminen, oligo-elementen, tranquilizers en/of slaapmiddelen, biedt geen oplossing. In de meeste gevallen zal men psychotherapie met geneesmiddelen moeten combineren.  De behandeling van een depressie mag echter niet beperkt blijven tot anti-depressiva, een passende psycholosgische begeleiding is noodzakelijk. In tegenstelling tot tranquillizers en slaapmiddelen, treden bij anti- depressiva geen gewenningsverschijnselen op. Een regelmatige controle door de huisarts en/of de psychiater is echter wel nodig.

 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voeding: dit mag je eten bij een maagontsteking

Een maagontsteking of gastritis is een veel voorkomende aandoening die spijtig genoeg nog teveel wordt onderschat. Een maagontsteking is zeker niet leeftijdsgebonden, maar komt wél veel meer bij vijftigplussers. Het is meestal het gevolg van een ongezonde levensstijl. Er zijn uiteraard veel meer oorzaken van gastritis. Je voeding is erg belangrijk bij het voorkomen van een maagontsteking. Wat mag je dan wél eten en welke voeding is zéker te mijden?

Een maagontsteking is eigenlijk niets anders dan een ontsteking van je maagslijmlvlies. Daar zijn verschillende oorzaken voor. In de eerste plaats is zo'n ontsteking van je maagslijmvlies het gevolg van een acute of van een langdurige en dus chronische irritatie van het slijmvlies van je maag. Een maagontsteking komt vooral bij vijftigplussers, soms zelfs zonder dat ze het zelf beseffen omdat gastritis lang niet altijd gepaard gaat met symptomen. Een maagaandoening steekt soms plots de koop op, maar is in de meeste gevallen het gevolg va…

Vitamine B 17 in staat kanker cellen te doden

Kanker is zonder twijfel de meest dodelijke ziekte, zéker in de geïndustrialiseerde wereld. Valt de diagnose, dan worden we met het onvermijdelijke geconfronteerd en stort letterlijk onze wereld in. Er werden al wel heel wat therapieën ontwikkeld die de kankerpatiënt langer en in meer comfortabele omstandigheden doet leven. Een écht doeltreffend geneesmiddel tegen de gevreesde ziekte werd vooralsnog niet gevonden. Volgens sommigen ligt de oplossing nochtans voor het grijpen. Voedsel rijk aan vitamine B 17 is volgens velen in staat kankercellen te doden. Vitamine B 17 komt in heel wat voedingsstoffen voor en wordt niet voor niets de natuurlijke chemokuur genoemd. Wat is deze wondervitamine B 17 dan wel, en wat doet ze in ons lichaam?Vitamine B17 is wellicht minder bekend dan zijn overige collega's uit de B- familie, maar daarom dus zeker niet minder belangrijk. Vitamine B17 wordt in medische kringen ook wel laetrile genoemd. Het is net als zijn broertje de vitamine B15 een wat men …

Acute alvleesklierontsteking kan dodelijk zijn

Steve Jobs, stichter én bezieler van  Apple, overleed aan de gevolgen van kanker aan de alvleesklier of pancres. De wereld treurde om Steve Jobs, die gedurende vele jaren het aangezicht van onze maatschappij mee bepaalde, maar tegelijkertijd maakten we ook op negatieve wijze kennis met onze alvleesklier. De meerderheid wist niet eens van het bestaan van dit orgaan. Nochtans speelt je alvleesklier een erg belangrijke rol bij het spijsverteringsproces. Wat is nu precies de alvleesklier en  welke functie heeft dit orgaan? Wat zijn de symptomen van problemen met de alvleesklier, en hoe kunnen we deze in  de eerste plaats voorkomen, maar ook genezen?


Ondanks onze geringe kennis van de alvleesklier of pancreas, heeft dit orgaan een erg belangrijke functie. Je alvleesklier is een langgerekte, trosvormige en één van de grootste klieren van je lichaam. Je alvleesklier bevindt zich achter in je bovenbuik,  en is de naaste buur van je twaalfvingerige darm, je lever en je gal. Bij volwassenen is d…