Doorgaan naar hoofdcontent

CO- vergiftiging kan je gemakkelijk voorkomen

Het naseizoen met zijn windstille en mistige dagen is het favoriete seizoen van koolstofmonoxyde- of co- vergiftiging. Een sluipende en stille massamoordenaar die jaarlijks duizenden slachtoffers maakt, waaronder honderden met dodelijke afloop. Omdat koolstofmonoxyde zowel reuk- als kleurloos is, is dit haast onmogelijk tijdig waar te nemen. Wat is co- vergiftiging? Wat zijn de symptomen van dit moordende gif en hoe kunnen we er ons doeltreffend tegen beschermen?

In België, maar ook in Nederland en Frankrijk, is co de meest voorkomende oorzaak van dodelijke ongevallen door vergiftiging. De meeste co-vergiftigingen doen zich voor tijdens het weekend. Verantwoordelijk daarvoor zijn vooral slecht werkende waterverwarmingstoestellen of  verwarmingstoestellen waar een vlam aan te pas komt. Jong en oud kan slachtoffer worden van zo'n vergiftiging. Co- vergiftiging treft nochtans vooral 65-plussers. Kolenkachels zijn de grootste boosdoeners. Andere risicofactoren zijn slecht werkende schoorstenen, een slecht werkende afvoer, of zelfs het niet afvoeren van verbrandingsgassen, een slecht afgesteld toestel, een verkeerd gebruik, of onvoldoende ventilatie van je woning.  Slachtoffers van co- vergiftiging worden steeds jonger worden. Onder deze bevolkingsgroep bevinden zich vele vreemdelingen en kansarmen, die meestal in oudere en slecht geventileerde woningen zijn gehuisvest.


Kleur-, reuk- en smaakloos gas


Koolmonoxyde is zo gevaarlijk omdat het een kleur- , reuk- en smaakloos gas is. Deze stof komt vrij bij elke onvolledige verbranding van hout, kolen, gas en mazout. Elk verwamings-of heetwaterwatertoestel is een potentiële bron van co- (vergiftiging). Bij slecht afgestelde en/of onderhouden toestellen, en bij een onvoldoende verluchting van je woning loop je gevaar op vergiftiging.

Hoe ontstaat co- vergiftiging?


Koolmonoxyde wordt via je longen zeer snel opgenomen in ons bloed, waar het zich vast hecht aan de rode bloedcellen,  en je zuurstofgehalte aantast. Zelfs bij een kleine hoeveelheid van koolstofmonoxyde in de lucht, kunnen er zich vergiftigingsverschijnselen voordoen. De ernst ervan is afhankelijk van de hoeveelheid koolstofmonoxyde, van de duur van de blootstelling en van het aantal verzadigde rode bloedlichaampjes.  Kinderen zijn extra gevoeligst voor co-vergiftiging, en de gevolgen veel ernstiger.

 

Hoe herken je co- vergiftiging?


Zelfs als je verwarmingstoestelen goed zijn afgesteld en onderhouden, is het gevaar voor co- vergiftiging lang niet uitgesloten. Nu onze woningen super geïsoleerd zijn, kan zelfs een wasemkap oorzaak zijn van een slecht werkende schoorsteen. Wanneer je echter plots onwel wordt tijdens een bad of douche, waar een heetwatertoestel is geïnstalleerd, denk dan onmiddellijk aan een co-vergiftiging, en neem de nodige maatregelen. Open direct alle ramen en deuren, pas kunstmatige ademhaling toe verwittig onmiddellijk de ziekenwagen . Andere symptomen van co -intoxicatie zijn braken, duizeligheid, moeheid en hoofdpijn.


Laat verjaarmingstoestellen jaarlijks onderhoudenJe kan zélf veel doen om co- vergiftiging te voorkomen. Laat je verwarmingstoestellen en waterverwarmers steeds door een erkend installateur aansluiten op een schouw of op een rechtstreekse afvoer naar buiten. Meerdere toestellen mag je niet op dezelfde schouw aansluiten. Laat alle verwarmingstoestellen op vlam én de schoorsteen jaarlijks onderhouden. Plaats co- -detectoren, maar wees ook dan steeds waakzaam en zorg voor voldoende verluchting.

Weersomstandigheden spelen belangrijke rol


Ook de weersomstandigheden spelen een hoofdrol bij het ontstaan van koolstofmonoxyde. Het gevaar op vergiftiging wordt groter bij temperatuursinversie, een atmosferische toestand waarbij aan het aardoppervlak een warmere luchtlaag over een koude luchtlaag schuift. Dan stijgen de temperatuur met de hoogte, terwijl dit bij normale weersomstandigheden precies andersom is. Bij zo'n temperatuursinversie werkt de warmere luchtlaag als een deken, waaronder zich alle uitgestoten gassen, dus ook CO, ophopen. In dergelijke weersomstandigheden is het meestal ook windstil én mistig.


Hoe co- vergiftiging behandelen?


Werd je ondanks alle voorzorgen toch het slachtoffer van een co- vergiftiging, dan moet je zo vlug mogelijk geconcentreerde zuurstof krijgen, en dit gedurende minstens zes uren. In ernstige gevallen wacht je een zuurstofkuur in hyperbare zuurstofkamer. Dat is een must wanneer je het bewustzijn verloor, in geval van zwangerschap of bij bestaande hart-en/of longaandoeningen. Als gevolg van je witte hersenweefsel , kan er tot weken na je vergiftiging, een nawerkingssyndroom ontstaan. Daarom wordt één maand na het gebeuren Een NMR-scan van je hersenen brengt dan uitsluitsel.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voeding: dit mag je eten bij een maagontsteking

Een maagontsteking of gastritis is een veel voorkomende aandoening die spijtig genoeg nog teveel wordt onderschat. Een maagontsteking is zeker niet leeftijdsgebonden, maar komt wél veel meer bij vijftigplussers. Het is meestal het gevolg van een ongezonde levensstijl. Er zijn uiteraard veel meer oorzaken van gastritis. Je voeding is erg belangrijk bij het voorkomen van een maagontsteking. Wat mag je dan wél eten en welke voeding is zéker te mijden?

Een maagontsteking is eigenlijk niets anders dan een ontsteking van je maagslijmlvlies. Daar zijn verschillende oorzaken voor. In de eerste plaats is zo'n ontsteking van je maagslijmvlies het gevolg van een acute of van een langdurige en dus chronische irritatie van het slijmvlies van je maag. Een maagontsteking komt vooral bij vijftigplussers, soms zelfs zonder dat ze het zelf beseffen omdat gastritis lang niet altijd gepaard gaat met symptomen. Een maagaandoening steekt soms plots de koop op, maar is in de meeste gevallen het gevolg va…

Vitamine B 17 in staat kanker cellen te doden

Kanker is zonder twijfel de meest dodelijke ziekte, zéker in de geïndustrialiseerde wereld. Valt de diagnose, dan worden we met het onvermijdelijke geconfronteerd en stort letterlijk onze wereld in. Er werden al wel heel wat therapieën ontwikkeld die de kankerpatiënt langer en in meer comfortabele omstandigheden doet leven. Een écht doeltreffend geneesmiddel tegen de gevreesde ziekte werd vooralsnog niet gevonden. Volgens sommigen ligt de oplossing nochtans voor het grijpen. Voedsel rijk aan vitamine B 17 is volgens velen in staat kankercellen te doden. Vitamine B 17 komt in heel wat voedingsstoffen voor en wordt niet voor niets de natuurlijke chemokuur genoemd. Wat is deze wondervitamine B 17 dan wel, en wat doet ze in ons lichaam?Vitamine B17 is wellicht minder bekend dan zijn overige collega's uit de B- familie, maar daarom dus zeker niet minder belangrijk. Vitamine B17 wordt in medische kringen ook wel laetrile genoemd. Het is net als zijn broertje de vitamine B15 een wat men …

Acute alvleesklierontsteking kan dodelijk zijn

Steve Jobs, stichter én bezieler van  Apple, overleed aan de gevolgen van kanker aan de alvleesklier of pancres. De wereld treurde om Steve Jobs, die gedurende vele jaren het aangezicht van onze maatschappij mee bepaalde, maar tegelijkertijd maakten we ook op negatieve wijze kennis met onze alvleesklier. De meerderheid wist niet eens van het bestaan van dit orgaan. Nochtans speelt je alvleesklier een erg belangrijke rol bij het spijsverteringsproces. Wat is nu precies de alvleesklier en  welke functie heeft dit orgaan? Wat zijn de symptomen van problemen met de alvleesklier, en hoe kunnen we deze in  de eerste plaats voorkomen, maar ook genezen?


Ondanks onze geringe kennis van de alvleesklier of pancreas, heeft dit orgaan een erg belangrijke functie. Je alvleesklier is een langgerekte, trosvormige en één van de grootste klieren van je lichaam. Je alvleesklier bevindt zich achter in je bovenbuik,  en is de naaste buur van je twaalfvingerige darm, je lever en je gal. Bij volwassenen is d…