Behandeling leukemie efficiënter met cholesterolverlagers

Komt er eindelijk een doorbraak in de behandeling van leukemie of bloedkanker waar vooral kinderen en tieners het slachtoffer van zijn? Volgens de resultaten van recente wetenschappelijke onderzoeken blijkt dit inderdaad het geval. Eerdere grootschalige studies brachten al aan het licht dat patiënten die het slachtoffer werden van leukemie, ook een verstoorde cholesterolhuishouding hebben. Het toedienen van  cholesterolverlagende geneesmiddelen zou de huidige behandeling van  leukemie dus doeltreffender maken.

Leukemie, in het medisch vakjargon ook wel AML genoemd, is een levensbedreigende vorm van bloedkanker dat veel bij jonge kinderen en tieners toeslaat. Deze ziekte manifesteert zich door een razendsnelle woekering van kwaadaardige en in vele gevallen dodelijke kankercellen. Deze veroorzaken uiteindelijk de verstoring van de aanmaak van nieuw en gezond bloed.
De voorbije jaren werd reeds uitgebreid onderzoek verricht naar de oorzaken en de behandeling van leukemie. Deze studies leerden dat de cholesterolhuishouding in het beenmerg van patiënten die leden aan leukemie, ernstig was verstoord. Om je concentratie aan slechte cholesterol binnen aanvaardbare normen te brengen, worden vooral  cholesterolverlagende geneesmiddelen op basis van zogenoemde satines gebruikt.Woekerende leukemiecellen gevoelig voor satines


Nu blijkt dus dat heel wat beenmergmonsters van patiënten die kampen met leukemie of bloedkanker, bijzonder gevoelig zijn voor een behandeling met deze satines of cholesterolverlagende geneesmiddelen. Verwonderlijk genoeg is dat niet altijd het geval. Tijdens het recente onderzoek waren  laboratoriummonsters van het beenmerg van leukemiepatiënten juist ongevoelig voor deze satines.Gevoelige en ongevoelige kankercellen onderscheiden


Meer en meer wetenschappers raken ervan overtuigd dat men de aan cholesterolverlagende geneesmiddelen gevoelige kankercellen kan onderscheiden van de ongevoelige, en dus gevaarlijke kankercellen. Dat is in die zin een forse stap voorwaarts in het onderzoek naar een meer doeltreffende behandeling van leukemie, dat zo kan worden vastgesteld welke patiënten voordeel halen uit een ondersteunende behandeling met statines of cholesterolverlagende geneesmiddelen.

Verder doorgedreven onderzoek noodzakelijk

De resultaten van recente onderzoeken betekenen alvast een stap in de goede richting in de behandeling van leukemie. Vooraleer de behandeling van sommige leukemiepatiënten met deze cholesterolverlagende geneesmiddelen extra zal ondersteunen, zal eerst nog extra onderzoek worden uitgevoerd.op grote schaal met Hiermee is een stap gezet naar klinische toepassing van de opgedane inzichten.

Reacties