Preventie en aangepaste levenswijze kunnen alzheimer voorkomen

Het ontstaan van alzheimer is vooral afhankelijk van onze levensstijl. Door je levensstijl op enkele punten aan te passen, kan ruim de helft van alle alzheimergevallen voorkomen worden. Stoppen met roken en meer lichaamsbeweging kunnen wereldwijd ruim drie miljoen alzheimergevallen worden voorkomen. Tot deze belangrijke vaststelling kwamen zesduizend wetenschappers van overal ter wereld. Zij namen alle onderzoeken naar oorzaken en behandeling van alzheimer uitgebreid onder de loupe. Ondanks het feit dat alzheimer in vele gevallen kan voorkomen of uitgesteld worden, blijft preventie levensbelangrijk. Een geneesmiddel tegen alzheimer is immers nog veraf.

Wereldwijd lijden naar schatting maar liefst 34 miljoen mensen aan de zo gevreesde ziekte van alzheimer, en dat cijfer zal de komende jaren nog sterk stijgen. Deze aandoening manifesteert zich nu vooral op een leeftijd van 75 jaar. De leeftijd met vijf jaar verlagen zou volgens wetenschappers van de Alzheimer Assocition al een flinke stap voorwaarts betekenen. Maar zover zijn  we dus nog lang niet.

Levenstijl aanpassen

Preventie én een aangepaste levensstijl kunnen alzheimer sterk afremmen, en in  vele gevallen zelfs voorkomen. Ruim de helft van alle alzheimergevallen wereldwijd kan mits het opmvolgen van enkele raadgevingen, voorkomen worden. En deze factoren hebben we volgens de onderzoekers zélf in de hand. Het verhogen van onze 'hersenactiviteit' of onze cognitieve activiteit is een van hun belangrijkste doelstellingen. Een laag onderwijsniveau, gecombineerd met een laag IQ of een gebrek aan mentale activiteiten tijdens je vrije tijd, zijn oorzaak van bijna twintig procent van alle alzheimergevallen. Roken en gebrek aan lichaamsbeweging zijn andere belangrijke oorzaken voor het ontstaan van deze ziekte. Je levensstijl op deze punten aanpassen zou je al heel wat verder helpen.


Andere oorzaken


Dat zijn uiteraard niet de enigste oorzaken van het ontstaan van  alzheimer. Alle vormen van depressies, te hoge bloeddruk, ernstig overgewicht en  diabetes zijn de andere risico's, en ook deze kunnen we sterk beïnvloeden. Hoe meer we deze factoren kunnen terugdringen, hoe kleiner het risico op alzheimer. 

Reacties