Dieet: gezond afvallen met Weight Watchers

Je wil eindelijk van je overtollig kilo's af, en je gewicht definitief onder controle houden. Er zijn ontelbare crashdieten, die ons stuk voor stuk spectaculaire resultaten beloven. Een dieet dat ons realistisch gewichtsverlies voorspelt, is ongetwijfeld het Weight Watchersdieet. Op wat is dit dieet gebaseerd, en is het wel zo gezond en doeltreffend als men ons wil doen geloven?


Volgens de verantwoordelijken van Weight Watchers gaat het hier niet om een dieet. Zij willen via een aangepast levenspatroon én een gezonde, evenwichtige en gevarieerde voeding hun leden zo dicht mogelijk hun meest ideale gewicht laten benaderen. Recent werd het Weight Watchersdieet grondig aangepast. Is Weight Watchers de meest aangewezen manier om gezond en doeltreffend te vermageren, en wat vormt de basis van hun eksklusieve aanpak?


Wekelijkse bijeenkomsten motiveren


Eén van de belangrijkste steunpilaren van de Weight Watchers- aanpak zijn hun wekelijkse bijeenkomsten, waarop nauwgezet de gewichtsevolutie van iedereen in kaart wordt gebracht en de eventuele problemen van de voorbije week worden besproken. Maar dat is niet het hoofddoel van deze bijeenkomsten. Deze dienen vooral om iedereen extra te motiveren en te steunen in hun wedloop naar hun meest ideale gewicht.


Waarde van voedings en drank omgezet in punten


Een ander belangrijk aspect van de Weight Watchers is hun puntensysteem, dat recent grondig werd aangepast. Voor het bepalen van dit puntensysteem, baseerden de Weight Watchers zich tot voor kort op de caloriewaarde en het vetgehalte van alle voedingsproducten. Recent wijzigde men het geweer van schouder. Niet alleen het calorie- en vetgehalte bepalen immers de voedingswaarde van hetgeen we naar binnen werken. Het vezelgehalte en de concentraties aan eiwitten en koolhydraten zijn minstens even belangrijk. Voedingsmiddelen met gelijke caloriewaarden worden door ons lichaam immers niet altijd op dezelfde manier opgenomen. Daarbij komt nog dat we ook energie verbuiken wanneer we het opgenomen voedsel verteren.


Af en toe zondigen mag

Plezier beleven aan tafel staat centraal om gelijk welk dieet te doen slagen. Om dat te realiseren, kent het Weight Watcherssysteem nu ook extra punten toe naast de dagelijkse punten die we mogen verbuiken. 
We zijn vrij deze extra punten te gebruiken of niet. Af en toe mogen weight Watchers dus zondigen om hun meest ideale gewicht te bereiken. Op deze manier wil men het sociale leven van de Weight Watchers niet in gevaar brengen.


Voldoende eten om hongeraanvallen te vermijden


Het verzadigingsgevoel is van groot belang bij het al of niet welslagen van een dieet. Voor de hongerduivel gaan we allen vroeg of laat door de knieën. Volgens de herbekeken principes van de Weight Watchers, is het van groot belang dit hongergevoel te vermijden door voldoende te eten. Voedingsmiddelen die ons een langdurig verzadigingsgevoel geven, zijn erg belangrijk. En ook hier spelen de Weight Watchers met hun Pro- Points handig op in.


Maximum één kilo gewichtsverlies per week


Crashdiëten die ons een spectaculair gewichtsverlies voorspellen op een erg korte tijd, zijn waardeloos. Al vlug duikt het overbekende jojo- effect op, en dan is het meteen gedaan met diëten. Een dieet moet realistisch, flexibel en verstandig zijn om ons maximale kansen op slagen te gunnen.


Aandacht voor bewegen


Bij de Weight Watchers ziet men spijtig genoeg één ding over het hoofd. Alle voedingsdeskundigen zijn eensgezind over het feit dat enkel een aangepaste voeding in combinatie met voldoende beweging, kan leiden tot duurzaam en dus blijvend gewichtsverlies.

Maar precies dit noodzakelijk bewegen en sporten wordt door de Weight Watchers spijtig genoeg over het hoofd gezien. En zonder voldoende beweging mogen we nog zoveel op onze voeding letten als we willen, ons gewicht is erg moeilijk op zijn gewenst peil te handhaven.


Psychologisch nadelig


Dat is echter niet alles. Met hun wekelijkse bijeenkomsten willen de Weight Watchers hun leden maximaal motiveren. Dat heeft lang niet bij alle deelnemers het gewenste effect. Tijdens de wekelijkse bijeenkomsten is de groepsweging verplicht. Deze openbare weging kan nadelige gevolgen hebben voor diegenen die in hun opzet niet slagen. En ook dat is nadelig voor de doeltreffendheid van ieder dieet.


Weight Watchersdieet niet goedkoop


Het Weight Watchersdieet is bovendien niet goedkoop. Voor de wekelijkse bijeenkomsten en openbare weging dient men tien euro te betalen, en alle hulpmiddelen als onder andere puntenboekje en agenda waar dagelijks de opgesoupeerde punten dienen te worden genoteerd, zijn evenmin gratis...


 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voeding: dit mag je eten bij een maagontsteking

Vitamine B 17 in staat kanker cellen te doden

Acute alvleesklierontsteking kan dodelijk zijn